วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นักเรียนชายแดนใต้ โบกธงชาติแทนชู 3 นิ้ว เป็นสัญลักษณ์ชวนเชิญปองดอง

 17 ก.ย. 2563 14:07 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นักเรียนชายแดนใต้ไม่ชู 3 นิ้ว โดยมีตัวแทนนักเรียนกว่า 300 คน ร่วมกันถือธงชาติไทยโบกสะพัดหลังเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ ความปองดองรู้รักสามัคคี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองมีความวุ่นวายบอบซ้ำมามากแล้ว
วันที่ 17 ก.ย. 63 ที่บริเวณลานสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตั้งอยู่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้มีตัวแทนนักเรียนทั้งชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน ได้ร่วมกันถือธงชาติไทยโบกสะพัดหลังจากทำความเคารพธงชาติแล้วเสร็จ เพื่อแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ เชิญชวนนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.นราธิวาส ทั้ง 3 เขต รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความปองดองรู้รักสามัคคี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองมีความวุ่นวายและบอบซ้ำมามากแล้ว
ต่อมาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ได้แสดงการขับร้องอานาซีดบนเวที ที่มีการจัดงาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ด้วยภาษาอาหรับและได้แปลเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ คนดีของสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาหน้าที่ของเยาวชนที่ดี ในการประพฤติตัวในสังคมปัจจุบัน และมุ่งเน้นใฝ่คว้าหาความรู้เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองที่ดี นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและบ้านเกิด และเมื่อแล้วเสร็จกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เป็นประธานเปิดงาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรักห่วงแหนถิ่นเกิด มีความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝั่งให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึก เกิดความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น
นอกจากนี้แล้วกลุ่มเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ได้มีกิจกรรมปิดท้าย โดยรวมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 และชาวบ้านจิตอาสา ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รายรอบเขตบริเวณโรงเรียน ด้วยการเก็บกวาดขยะปฏิกูลและปรับพื้นที่ที่รกร้างให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นการสร้างจิตสำนึกและถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเยาวชน ทั้งที่สถานศึกษาและภูมิลำเนาให้มีความน่าอยู่
กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นราธิวาส

ที่มา: www.komchadluek.net
News Code: gen g:komchadluek g:agency g:nmg p:wkc v:netnews

Comment
Related