วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศอ.บต.กระตุ้นน.ศ.จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาทักษะรองรับท่องเที่ยว-การค้า-โลจิสติกส์

 12 ก.ค. 2561 03:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 2 ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บรรยายพิเศษหัวข้อ การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จาก 9 สาขา รวมกว่า 500 คน เข้าร่วมรับฟัง
พล.ร.ต.สมเกียรติกล่าวบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การพัฒนาด้านการเกษตร ด้านเกษตรอุตสาหกรรมแปลงรูป และเกษตรยุคใหม่ ในอำเภอหนองจิก ซึ่งสามารถสร้างอาชีพให้กับคนเป็นจำนวนมาก ขณะที่ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองเบตงปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ซึ่งอนาคตข้างหน้าจะมีสนามบินเบตงที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ส่วนการค้าชายแดนระหว่างประเทศ จะพัฒนาในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างโอกาสทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยเช่นกันเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของพื้นที่ โดยในขั้นต้นก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาในทุกระดับ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ตนเอง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อๆไป
ด้านนายยุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย ปรับตัว และเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวเองในอนาคต--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Comment
Related