วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41

 22 ต.ค. 2563 16:18 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในโอกาศทีเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายและบำรุงขวัญกำลังพล ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ 6 บ้านเจาะวา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี พันเอก ภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปแผนงาน โครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ห้องประชุมของสำนักงาน
สำหรับการเดินทางของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในครั้งนี้เพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกำลังพลให้เป็นที่เชื่อมั่นแก่ประชาชน ไม่สร้างเงื่อนไข และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส ที่สำคัญให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment