วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศอ.บต.เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมไทยพุทธคืนถิ่นสร้างพหุวัฒนธรรมในนราฯ

 20 พ.ย. 2562 14:54 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ตามที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ มอบหมายให้คณะทำงานโครงการอันสืบเนื่องจากโครงการพระราชดำริคณะที่ 3 จังหวัดนราธิวาส สำรวจกลุ่มชุมชนเป้าหมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมไทยพุทธคืนถิ่น และกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาศาสนสถานในพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าวจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.บต.ซึ่งมีการสำรวจได้ 28 หมู่บ้าน โดยแยกเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ"ไทยพุทธคืนถิ่น" 12 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะสะท้อน บ้านศรีพะงัน บ้านไอเย็ง บ้านกรียอ บ้านบริจ๊ะ บ้านเจาะ-บากอ.บ้านดุซงญอ บ้านเจาะไอร้อง บ้านโคกสิแด บ้านโต๊ะเด็ง บ้านตาเซ๊ะใต้ ชุมชนพินิจปาโจ ชุมชนตลาดยี่งอ ในส่วนกิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาศาสนสถานมีจำนวน 17 หมู่บ้าน เช่น ชุมชนวัดเขานาคา บ้านโฆษิต บ้านเกาะสะท้อน บ้านศรีพะงัน บ้านควนกาแม ชุมชนวัดปริมังคลาวาส บ้านป่าไผ่ บ้านไอร์เจี๊ยะ บ้านนอมเกล้า ชุมชนเจริญสุข บ้านศรีภิญโญ บ้านบริจ๊ะ บ้านดุซงญอ บ้านเจาะไอร้อง ชุมชนพินิจปาโจ ชุมชนตลาดยี่งอ เป็นต้น โดยคณะทำงาน ได้มีการประชุมประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อทำประชาคมให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เป็นประธานในการมอบเงินงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 2 โครงการโดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝ่ายพลเรือน พ.อ.พสุธาร สมิตานนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานตามโครงการพระราชดำริคณะที่ 3 จังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วย
โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ฯเลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า กิจกรรมไทยพุทธคืนถิ่นและกิจกรรมอาสาพัฒนาศาสนสถาน เป็นกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชน ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธและมุสลิมได้มีกิจกรรมร่วมกันตามวิถีของการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจของพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐให้เดินไปด้วยกันอย่างมีความรักสามัคคี ซึ่ง ศอ.บต.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกกิจกรรม และทุกพื้นที่ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในถิ่นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการเติมเต็มต่อยอด ให้กิจกรรมเหล่านี้สามารถเดินไปได้อย่าง มั่นคง เข้มแข็ง ศอ.บต.พร้อมเต็มที่ในมิติของการพัฒนา และในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีความเข็มแข็งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชุมชน หมู่บ้าน ในทุกพื้นที่

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related