วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ม.สงขลาฯ เขตปัตตานี จัดเงินทุนช่วยนักศึกษา

 24 ก.ค. 2564 06:23 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ในปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกวิทยาเขต เพื่อนำไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19รวม45ล้านบาท โดยจัดสรรให้ทุกวิทยาเขตตามสัดส่วนจำนวนนักศึกษา สำหรับวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน10,339,020.04บาทโดยวิทยาเขตปัตตานีจะจัดเป็นทุนการศึกษา เป็นเงิน9,829,020.04บาท และอีก510,000บาท เป็นเงินให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 รายละ10,000บาทโดยเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนการศึกษาจำนวน9,829,020.04บาท นักศึกษายังมีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยเมื่อได้รับทุนแล้วนอกจากกองทุนจะจ่ายค่าเทอมให้แล้ว นักศึกษายังได้รับค่าครองชีพอีกเดือนละ3,200บาท จนกว่าจะจบการศึกษา

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment