วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ภาพข่าว: มหกรรมฮาลาล

 05 ธ.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดงาน มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 เพื่อขยายตลาดการค้าระดับภูมิภาคเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยมี วินัย ดะห์ลัน และอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ร่วมงาน ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อ.เบตง จ.ยะลา--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Comment
Related