วันศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: 'สุไหงปาดี'จัดจิบกาแฟสานสัมพันธ์ท้องถิ่น

 12 ก.ค. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

อ.สุไหงปาดี ร่วมกับสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี จัดกิจกรรม "จิบกาแฟ แลพันธุ์ไม้ป่า สร้างสันติสุขร่วมกัน เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างเป็นกันเองของทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม สำหรับในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี หมู่ 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันในครั้งนี้ คือการหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่ อาทิ สถานการณ์อุทกภัย ปัญหาด้านความมั่นคง อาชญากรรมและยาเสพติด รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่พบการแพร่ระบาดในพื้นที่--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Comment
Related