วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ทีมสิทธิมนุษยชนยูเอ็นหนุนไทยตั้งสหภาพแรงงานข้ามชาติ

 04 เม.ย. 2561 18:00 น. | หมวดหมู่ สิทธิมนุษยชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ทีมสิทธิมนุษยชนยูเอ็นหนุนไทยตั้งสหภาพแรงงานข้ามชาติ-ปล่อย 17 แกนนำค้านโรงไฟฟ้าเทพา เผยยธ.เล็งปรับป.วิอาญาแก้ปัญหาฟ้องปิดปากภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ นายดันเต เปเช รองประธานของคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นโอเอชซีเอชอาร์) แถลงว่า จากการที่คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนฯ มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.- 4 เม.ย.2561 ได้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรประชาสังคมต่างๆ และตัวแทนของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจ เช่น แรงงานข้ามชาติ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมระดับชุมชน ผู้พิการ ผู้ค้าบริการทางเพศ เป็นต้น เรายินดีกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ต้องการเป็นผู้นำในภูมิภาคในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยินดีกับการที่รัฐบาลไทยเปิดกว้างให้คณะของเราได้มาพูดคุยถึงข้อท้าทายต่างๆในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่ทำเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งการทำแผนดังกล่าวต้องมีความโปร่งใสและให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
นายดันเต กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม เรามีข้อเสนอและข้อสังเกตเบื้องต้นถึงมาตรการต่างๆที่รัฐบาลและภาคธุรกิจของไทยควรพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกลไกเพื่อที่จะหาบรรเทาและเยียวยาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยสอดคล้องกับหลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งเสริมโดยบริษัทและการลงทุนของไทยในประเทศอื่นๆในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะทำงานฯที่จะมีข้อเสนอแนะหลักๆนั้น จะนำเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือน มิ.ย.2562
ด้านนายเซอยา เดวา สมาชิกคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนฯ กล่าวว่า ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สหภาพแรงงาน และผู้แทนชุมชนในไทยที่วิพากษ์วิจารณ์การถูกภาคเอกชนละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ยังถูกข่มขู่คุกคาม ถูกภาคเอกชนใช้กฎหมายฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปิดปาก ถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติ หรือมีการบังคับใช้คำสั่งของคสช.ที่ห้ามจัดการชุมนุมประท้วงโดยสงบ เราจึงขอให้หยุดการกระทำเหล่านี้ รวมถึงต้องมีการคุ้มครองภาคประชาชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากคดีหมิ่นประมาททางแพ่งและอาญาที่บริษัทยื่นฟ้องเพื่อปิดปาก ทั้งนี้เราทราบว่ากระทรวงยุติธรรมของไทยกำลังพิจารณาปรัปปรุงบทบัญญัติในมาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อแก้ปัญหาการใช้กฎหมายฟ้องปิดปากแบบนี้
นายเซอยา กล่าวอีกว่า จากการที่รัฐบาลไทยพยายามดำเนินการหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงนั้น เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยใช้แนวทางดำเนินงานแบบเดียวกันต่อกรณีของแรงงานในธุรกิจอื่นๆด้วย เช่น การเกษตร พลังงาน การผลิต และการก่อสร้าง เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงขอให้รัฐบาลส่งเสริมและอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงานข้ามชาติ หลังจากที่รัฐบาลไทยให้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 และ 98 รวมถึงให้ความคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในไทย ส่วนเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศนั้น สังคมไทยยังตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวน้อย แม้ได้มีการออกพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้ว รัฐบาลจึงควรรณรงค์เรื่องนี้ และควรมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิของผู้ที่ทำงานให้บริการทางเพศ แม้อาชีพนี้ยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายของไทยก็ตาม สำหรับการที่รัฐบาลจัดทำโครงการขนาดใหญ่ต้องมีการปรึกษาหารือและให้ข้อมูลครบถ้วนแก่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงต้องมีการเยียวยาแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วย สำหรับกรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลานั้น เราทราบว่ามีผู้คัดค้านเรื่องนี้ถูกจับกุม 17 คน ซึ่งเราอยากให้ยุติการดำเนินคดีและปล่อยตัวคนเหล่านี้ เพื่อสร้างความปรองดองและความเข้าใจที่ดีกับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว.
ที่มา: www.dailynews.co.th

Comment
Related