วันศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Airbnb ผนึก “ท้องถิ่น” ปล่อยเช่าบ้านพัก-กระจายรายได้

 13 ก.ค. 2561 00:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยอย่าง “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” กับแพลตฟอร์มให้เช่าที่พักระดับโลกอย่าง “แอร์บีแอนด์บี” (Airbnb) โดยมีเป้าหมายว่าจะช่วยให้เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวกระจายลงไปในเมืองรองและชุมชนมากขึ้น จากการสนับสนุนให้คนไทยเข้ามาเป็นเจ้าบ้าน (โฮสต์) ปล่อยเช่าบ้านพักให้เป็นที่พักระยะสั้นมากขึ้น
“มิช โคห์” หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอร์บีแอนด์บีบอกว่า ต้นเดือนที่ผ่านมาแอร์บีแอนด์บีได้จัดอบรมตัวแทนเจ้าหน้าที่จากการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และจากองค์การบริหารท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 คน จากทั้งหมด 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สงขลา สตูล อุบลราชธานี และสุโขทัย
โดยเน้นเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านบริการหรือฮอสพิทาลิตี้ รวมถึงการเป็นเจ้าของที่พัก และมาตรฐานกับกฎระเบียบ รวมถึงการนำโฮมสเตย์ที่มีอยู่แล้วเข้าร่วมกับแอร์บีแอนด์บี
ขณะที่ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (อปท.) บอกว่า รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะเป็นเซ็กเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ หนุนให้คนไทยหลายภาคส่วนมีรายได้และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ
“เรามองถึงคนในระดับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงคนที่ไม่มีกำลังมากนักให้มาทำบ้านพักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้คนในท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 7,851 แห่ง ทั่ว 76 จังหวัด มีรายได้จากการเป็นเจ้าบ้านผ่านการเชื่อมโยงเจ้าบ้านและผู้เข้าพักบนแพลตฟอร์มของแอร์บีแอนด์บี”
โดย อปท.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มาร่วมกันยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ทั้งในมิติของการพัฒนาและปรับปรุงบ้านเรือนให้สะอาด ปลอดภัย มีอาหารการกินที่ดี และการยกระดับชาวบ้านให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
นอกจากนี้ กรมยังมองว่าแอร์บีแอนด์บีเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ในท้องถิ่นและชนบทไกล ๆ ถึงนักท่องเที่ยวผ่านการนำเสนอภาพถ่ายและเรื่องราวในแต่ละโลเกชั่น เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลว่าแต่ละชุมชนมีของดีอะไรบ้าง จนเกิดความสนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งไทยมีอยู่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำอาหารถิ่น ตอบโจทย์แคมเปญใหญ่ด้านท่องเที่ยวอย่าง “อเมซิ่ง ไทยแลนด์”
ซึ่งกิจกรรมเข้าถึงท้องถิ่นเหล่านี้จะช่วยเปิดมิติใหม่แก่การท่องเที่ยวไทย โดยภายใน 3 เดือนนับจากนี้น่าจะเห็นความสำเร็จของ อปท.ต้นแบบที่ทำสำเร็จ และหวังว่าเจ้าของบ้านพักจะมีแขกมาเยือนทุกปี ปีละหลาย ๆ ครั้งสำหรับประเด็นที่ “แอร์บีแอนด์บี”
กังวลเกี่ยวกับกฎหมายโรงแรมและที่พัก ทางกรมการปกครองได้ตอบอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่เป็นบ้านพัก มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องพัก และมีคนเข้าพักไม่เกิน 20 คน ถือว่าไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจโรงแรม จึงสามารถเปิดบริการเป็นที่พักได้ และไม่มีภาระในการทำตามกฎหมายโรงแรม แต่เจ้าของบ้านพักต้องจดแจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้บริการที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เพื่อที่ อปท.จะได้ไปตรวจสอบว่าบ้านพักมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมกับการให้บริการนักท่องเที่ยว หลังจากหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พยายามผลักดันโฮมสเตย์มาแล้ว
นับเป็นความพยายามในการทำงานและร่วมงานกันอีกระดับหนึ่งในการยกระดับภาพลักษณ์ “แอร์บีแอนด์บี”ท่ามกลางข้อบังคับทางกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน…
ที่มา: www.prachachat.net

Comment
Related