วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มทภ.4พบผู้บริหาร-นศ.'ม.อ.ปัตตานี' เดินหน้านโยบายเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

 07 พ.ย. 2561 22:00 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

7 พ.ย.61 ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในกิจกรรมพบปะเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่แก่นักศึกษาในสถานศึกษาภายใต้ชื่อ"วันฟ้าโปร่งที่รูสะมิแล" โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.อิ่มจิตเลิศพงษ์สมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โอกาสนี้พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวถึงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ยึดมั่นนโยบายรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคงโดยให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยไม่สร้างเงื่อนไขสำหรับแนวนโยบายเร่งด่วนคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะทุกคนต่างยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายสำคัญ เป็นตัวทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าภัยใดๆ ซึ่งได้มีการประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยการบำบัดรักษาและฝึกอาชีพ ส่วนผู้ค้าจะดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ควบคู่กับการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี
พร้อมกันนี้ ได้ฝากให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหูเป็นตาแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ เบาะแสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติด เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหายาเสพติดทีเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดตู้ ปณ.41ปณจ.ยะลา95000เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ที่มา: http://www.naewna.com

Comment
Related