วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศิษย์เก่ามหาจฬาฯ พธ.บ.35 สร้างเหรียญพุทธโสธร-หลวงปู่ทวด

 15 เม.ย. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เหรียญพระพุทธโสธร และ เหรียญหลวงปู่ทวด (อโศก 100 ปี พธ.บ.35) รุ่นมหายศ มหาลาภรุ่งเรือง ร่ำรวยเป็นวัตถุมงคลที่กลุ่มมหาเปรียญธรรม ร่วมกันสร้างในนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ที่สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 35 (พธ.บ.35) ในปี พ.ศ.2532 ซึ่งเป็นปีครบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)
ดังนั้น ศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ กลุ่ม พธ.บ.รุ่น 35 จึงได้นำอนุสรณ์ในวันครบรอบ 100 ปี ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับลานอโศก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตำนานและสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของพระนิสิตและคณะสงฆ์ไทย ด้านความถูกต้อง ความเป็นธรรม นานร่วมศตวรรษ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษา จึงเป็นที่มาในการใช้ชื่อเหรียญดังกล่าวคือ อโศก 100 ปี พธ.บ.35 รุ่นมหายศ มหาลาภ รุ่งเรือง ร่ำรวย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรืองในชีวิตของผู้ได้เช่าบูชาเหรียญทั้งสองนี้สืบไป
วัตถุประสงค์การจัดสร้าง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปของกิจกรรมการกุศล สงเคราะห์ช่วยเหลือครูอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคล และรวมทั้งสมาชิก พธ.บ.35 และใช้จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ สาธารณกุศลอื่นๆ ที่เห็นสมควร
กลุ่ม พธ.บ.รุ่น 35 ดำเนินการสร้าง โดยคณะผู้ดำเนินการถือฤกษ์ตามโบราณาจารย์ ตั้งแต่ฤกษ์บวงสรวง ฤกษ์ปั๊มเหรียญ ฤกษ์พุทธา ภิเษก ทุกขั้นตอนพิธี ดำเนินการอย่างละเอียด ตั้งแต่นำแผ่นทอง เงิน นาก ถวายพระเกจิ อาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมและพุทธาคม ประจำแต่ละภาคของประเทศไทย เมตตาลงอักขระยันต์ในแผ่นทอง เงิน นาก และอธิษฐานจิต ก่อนน้ำมาหลอมรวมสร้างเป็นเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธร และเหรียญหลวงพ่อทวด (อโศก 100 ปี พธ.บ. 35) รุ่นมหายศ มหาลาภรุ่งเรือง ร่ำรวย
พระเกจิคณาจารย์ อาทิ หลวงพ่อเพิ่ม อัตตทีโป วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อพูล ฐิตสีโล วัดบ้านแพน, หลวงพ่อยวง สุภัทโท วัดหน้าต่างใน, หลวงพ่อแม้น อาจารสัมปันโนวัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อสารันต์ จันทนูปโม วัดดงน้อย จ.ลพบุรี, หลวงพ่อฟู อติภัทโทวัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา, หลวงปู่จื่อ พันธมุตโตวัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ, หลวงพ่อทอง สิริมังคโล วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ฯลฯ
คณะผู้จัดสร้างได้คัดเลือกสถานที่เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง พิธีพุทธาภิเษก และอธิษฐานจิตเดี่ยว ใน 4 ภาคของประเทศไทย ตามลำดับ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ก.พ.2561 ประกอบพิธีบวงสรวง ที่วัดช้างให้ จ.ปัตตานี และประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยว ที่วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี โดยพ่อท่านเขียว กิตติคุโณ แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยว
ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยว ที่วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม โดย พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยว ครั้งที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค. นำเข้าร่วมพิธี พุทธาภิเษก ที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 โดยพระเกจิอาจารย์ ภาคเหนือ ผู้ทรงพุทธาคมนั่งปรกอธิษฐานจิต
ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. ภาคเช้า ประกอบพิธีบวงสรวง และพุทธาภิเษก ณ วัดถ้ำโขง บ้านโสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมีพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดพุทธาคมสายหลวงปู่คำสิงห์ สุภัทโท (บูรพาจารย์) เทพเจ้าบึงโขงหลง นั่งปรกอธิษฐานจิต
ครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. ภาคบ่าย ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยว ที่วัดป่าโสภณธรรมาราม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยพระอาจารย์ชาตรี ปภัสสโร แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยว
ครั้งที่ 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. ประกอบพิธีพุทธา ภิเษกเดี่ยว ที่วัดป่าเมตตาธรรม อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยหลวงพ่อล้อม สีลสังวโร แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยว
ครั้งที่ 7 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มี.ค. ถือฤกษ์วันอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำประดิษฐาน ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร คณะผู้จัดสร้างจึงได้ประกอบพิธีบวงสรวงต่อเบื้องหน้าพระพุทธโสธร ในพระอุโบสถ
ในการจัดสร้างครั้งนี้ คณะผู้จัดสร้างได้ร่วมกันออกแบบงานพุทธศิลป์ และชำระคาถาให้ถูกต้องโดยอรรถ โดยอักขระ ซึ่งมีอดีตเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 4 ท่าน และเปรียญธรรม 5-8 อีกจำนวนมาก สร้างเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรและเหรียญหลวงปู่ทวด ให้เป็นเลขมงคลจำนวนอย่างละ 9,999 เหรียญ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 199 บาท เพื่อเป็นอนุสรณ์วัตถุมงคลที่ทรงคุณค่า ได้รับการจารึกและสืบต่อพระศาสนา ที่สำคัญให้ผู้ที่ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ พ.อ.วีรสิฏฐ์ จันแดง โทร.08-2889-3553, พ.ต.อ.กษิดิ์พัส บุตรมาลา โทร.08-1855-5429--จบ--
--ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 เม.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related