วันอาทิตย์ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย

 20 พ.ย. 2562 06:27 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

...เอกรัฐ หลีเส็น พ่อเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัยประชารัฐฯ ภายใต้แบรนด์ "MENARA Green & Premium" ซึ่งศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมอาหารเกษตรปลอดภัย เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับการสร้างตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ตลาดเกษตร หน้าแขวงการทางนราธิวาส
...อภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค" รุ่นที่ 1 ที่โรงเรียนกุศลวิทยา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี จอม หงษ์เวียงจันทร์ปลัด อบจ.สมุทรสาคร พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรสาคร ผู้นำชุมชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา เข้าร่วม มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
...ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ่อเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ประจำ จ.ภูเก็ต โดยมีธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองพ่อเมืองภูเก็ต มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์ จ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

บรรยายใต้ภาพ
อภิชาตโพธิ์ถนอม
เอกรัฐ หลีเส็น

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: loc agri edu heal life g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related