วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กรมเจรฯ เปิดให้ความรู้เอฟทีเอช่วงล็อกดาวน์ 3 เรื่องฟรี

 20 ก.ค. 2564 19:49 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดให้ความรู้เจาะลึกการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ถึงบ้าน 3 เรื่องช่วงล็อกดาวน์ ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ สมัครเข้าร่วมฟรี
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอในการสร้างโอกาสและขยายตลาดส่งออกให้สินค้าของไทย 3 เรื่อง ระหว่างเดือนก.ค.-ส.ค.64 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เรื่อง “FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดแดนมังกรและแดนภารตะ” จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ซึ่งกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์การเจาะตลาดสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี และนครเซี่ยงไฮ้ จะมาบรรยายในเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาดในอินเดียและจีน
ส่วนครั้งที่สอง เรื่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. โดยจะมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พาณิชย์จังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ตลอดจนผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์
ปิดท้ายด้วยเรื่อง “รอบรู้ตลาดการค้าเสรีกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโควิด จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด รวมถึงทิศทางของตลาดแบบนิวนอร์มัล จากเลขาธิการสมาคมตลาดไทย และยังจะได้ทราบถึงวิธีที่จะผลิตสินค้าอย่างไรให้แตกต่างและเป็นที่สนใจของผู้บริโภคจากผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ dtn.semi@dtn.go.th เพื่อขอรับรหัสลงทะเบียน หรือติดตามได้ที่เฟสบุ๊คกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ www.dtn.go.th

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: eco g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment