วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มาแล้ว! น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมจ่ายผู้ป่วยที่จำเป็น 12 รพ.ทั่วไทย

 19 ส.ค. 2562 06:21 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สิ้นสุดการรอคอย กับอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วย "น้ำมันกัญชาทางการแพทย์" แบบหยดใต้ลิ้น ขององค์การเภสัชกรรม ที่ล่าสุดได้มีการส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขกระจายไปยังโรงพยาบาลศูนย์ทุกเขตสุขภาพ เขตละ 1 แห่ง รวม 12 แห่งที่อยู่ในโครงการวิจัย ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายที่แพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็น เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล เข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชา อาทิ
* ผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากผลข้างเคียงของเคมีบำบัด
* ผู้ป่วยโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
* ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
* ภาวะปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล
* ใช้ในการควบคุมอาการโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ โรค
ปลอกประสาทอักเสบ หรือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า น้ำมันกัญชาล็อตแรก เป็นชนิดทีเอชซี (THC) สูง ขนาด 5 มิลลิลิตร 3,900 ขวด ส่วนชนิดซีบีดี (CBD) สูง ขนาด 10 มิลลิลิตร 500 ขวด และชนิดทีเอชซีต่อซีบีดี (THC:CBD 1:1) ขนาด 5 มิลลิลตร 1,500 ขวด จะทยอย ส่งมอบภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรม และจ่ายในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น นำร่องในโรงพยาบาลศูนย์ 12 แห่ง ได้แก่
* โรงพยาบาลลำปาง
* โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
* โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
* โรงพยาบาลสระบุรี
* โรงพยาบาลราชบุรี
* โรงพยาบาลระยอง
* โรงพยาบาลขอนแก่น
* โรงพยาบาลบุรีรัมย์
* โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
* โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
* โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
และตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะทยอยผลิตสารสกัดกัญชาสำหรับใช้บรรเทา และรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยจำนวน 200,000 ขวดต่อเดือน กระจายไปยังสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 7 แห่งทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ โรงพยาบาลเด่นชัย จ.แพร่ และโรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี, ภาคกลาง โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร และโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ และภาคใต้ โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ยังมีการส่งมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิด THC สูง 600 ขวดในล็อตเดียวกัน ให้กับกรมการแพทย์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย โดย 100 ขวด จะใช้ในการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มเซลล์มะเร็ง 10 ชนิด ในหลอดทดลอง ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งท่อทางเดินน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งตับอ่อน ส่วนอีก 500 ขวดจะใช้ในการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่อทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดกัญชา รวมทั้งความเป็นพิษสัตว์ทดลอง
องค์การเภสัชกรรมยังเตรียมปรับปรุงอาคารเพื่อขยายพื้นที่ปลูก ควบคู่กับการปรับปรุงสายพันธุ์ไทยให้ได้สารสำคัญชนิดและปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายตัวสู่ระดับอุตสาหกรรมการเภสัชกรรม เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของเสรีกัญชาทางการแพทย์เลยทีเดียว ซึ่งจะมีผลไปในทิศทางใด ต้องรอติดตามกันต่อไป
--จบ--

--มติชน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das gen g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related