วันศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ชายแดนใต้หนุนพูดคุยสันติสุข

 02 ก.พ. 2563 04:43 น. | หมวดหมู่ การเจรจาเพื่อสันติ
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายรักชาติ สุวรรณ ประธานสภาภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถลงความคืบหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุข กล่าวว่า ฟังจากข่าวทราบว่า ได้คุยกับบีอาร์เอ็นก่อน แต่ยังไม่ทิ้งกลุ่มมาราปัตตานีที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ และไม่ต้องการให้มีเฉพาะกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่จะมีตัวแทนกลุ่มอื่นๆ ด้วย แสดงว่ายังไม่ทิ้งกลุ่มอื่นๆ ที่มีบทบาทเคลื่อนไหวในพื้นที่
นายรักชาติกล่าวว่า รัฐต้องคำนึงและให้ความสำคัญทุกกลุ่ม ต้องเรียกพูดคุยด้วยทั้งหมด และต้องไม่ทำให้กระทบต่อกระบวนการสันติภาพ สำหรับเสียงสะท้อนของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า การพูดคุยครั้งนี้ไม่เกิดข้อสงสัย ไม่มีเรื่องตัวจริงตัวปลอมแล้ว แสดงว่าการพูดคุยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
"ที่น่าสนใจคือ กลุ่มบีอาร์เอ็นไม่ใช้คำว่านักล่าอาณานิคมสยามเหมือนปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ใช้คำ ว่ารัฐไทย แสดงว่าเขามีท่าทีอ่อนลงและคาดหวังกับกระบวนการพูดคุยสันติสุข แสดงถึงว่าพวกเขาเตรียมตัวมาดีกับการพูดคุยครั้งนี้" นายรักชาติกล่าว
ด้านนายซาการียา ยินยูซุฟ ประธานกลุ่มมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข จาก อ.แว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า หลังจากการพูดคุยสันติสุขคนั้งนี้แล้ว มองว่า ภาพรวมเป็นเรื่องที่ดีเป็นการทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายหน้าต่อกลุ่มที่มีความรู้สึกไม่ดีต่อรัฐให้กลับมามีความเชื่อมั่นขึ้น เพราะเรื่องนี้เป็นความพยายามของรัฐในการแก้ปัญหาในพื้นที่เรื่องหนึ่งที่ไมีการพูดคุยกันกับหลายๆ กลุ่มหลายๆ องค์กร และหลายๆ ครั้ง และเป็นการค้นหาตัวบุคคลที่มีบทบาทสำคัญไปต่อสายถึงภาคประชาสังคม ประชาชนที่เขาได้ทำงานร่วมกันอยู่
นายซาการียากล่าวว่า จากการพูดคุยกันในพื้นที่นั้น มีเสียงรวมทั้งข้อเสนอแนะว่า ประเด็นการพูดคุยสันติสุข ต่อจากนี้ต้องมีการสื่อสารให้ทั่วถึงทุกระดับของชุมชน ในส่วนที่เปิดเผยได้ พร้อมๆ กับรัฐต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น งานฌาปนกิจของชุมชน,องค์การเงินของชุมชน,การฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชน,การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น,การพัฒนาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย,สุขภาพอนามัย,กิจกรรมนันทนาการในชุมชน และด้านกระบวนการยุติธรรม
"ผมตั้งใจว่าการประชุมครั้งหน้า จะเสนอต่อหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข โดยตรง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนที่ออกมาจากพื้นที่จริง และเป็นความคาดหวังของชาวบ้าน" นายซาการียากล่าว

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 3 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related