วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

แม่ทัพภาค 4 ฝากนักศึกษาร่วมแก้ปัญหาใต้

 08 พ.ย. 2561 00:00 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

แม่ทัพภาค 4 เผยนโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหายาเสพติดฝากนักศึกษาช่วยเป็นหู เป็นตา และมีส่วนร่วมจัดการปัญหาในพื้นที่ เปิดตู้ ปณ. รับฟังความคิดเห็นประชาชน
วันนี้ (7 พ.ย.) ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม พบปะเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้แก่นักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อ “วันฟ้าโปร่งที่รูสะมิแล” โดยผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีม.อ. รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวถึงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ยึดมั่นนโยบายรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง ให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ การมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยไม่สร้างเงื่อนไข สำหรับแนวนโยบายเร่งด่วนคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะทุกคนต่างยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายสำคัญ เป็นตัวทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าภัยใดๆ
“ที่ผ่านมาได้มีการประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยการบำบัดรักษาและฝึกอาชีพ ส่วนผู้ค้าจะดำเนินการตามกฎหมาย ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ควบคู่กับการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี” พล.ท.พรศักดิ์กล่าวและว่าฝากให้นักศึกษา เป็นหูเป็นตาแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ เบาะแสอื่นๆ เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสันติวิธี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดตู้ ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ที่มา: www.dailynews.co.th

Comment
Related