วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

 22 ก.ค. 2564 08:49 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพลโทเกรียงไกรศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2564สนองตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนเพื่อให้วัดสำนักสงฆ์และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยมีพระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพลตรีไพศาลหนูสังข์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลตรีศานติศกุนตนาคผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลานายวรณัฏฐ์หนูรอตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวงศกรนุ่นชูคันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการขออนุมัติจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสงขลาโดยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19ภายในงานมีการเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติตามมาตรการD-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด
สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2564กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งยังจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมอุปสมบทจำพรรษาได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทดแทนพระคุณบุพการีสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
ทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2564ได้มีกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่4และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น67รายซึ่งจะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดในพื้นที่จังหวัดสงขลาจำนวน5แห่งเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19ได้แก่วัดนาทวี,วัดวังในพระอารามหลวง,วัดนาหว้า,วัดปลักชะเมาและวัดวังโต้ในวันที่21กรกฎาคม2564หลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้วจะนิมนต์ไปจำพรรษาโดยจะไปแยกไปจำพรรษาอยู่ในวัดของ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นระยะเวลา3เดือน

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: gen g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment