วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กลุ่มพิธีการศพพระราชทานยะลา

 22 ต.ค. 2562 06:29 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บวงสรวง-เจริญพระพุทธมนต์เครื่องเกียรติยศ
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดพิธีบวงสรวงเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารวัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยเครื่องเกียรติยศประกอบศพดังกล่าวได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย โกศแปดเหลี่ยม โกศโถ หีบทองทึบ หีบทองลายสลัก หีบลายก้านแย่ง หีบเชิงชาย อุปกรณ์สำหรับสวดพระพิธีธรรม และริ้วขบวนแห่ศพเวียนเมรุ พระราชทานให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายในการประกอบคุณงามความดี และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลดังกล่าวเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยทรงมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานพิธีการศพและการตั้งแต่งเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการตามพระบรมราโชบาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในการนี้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย น.ส.ลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องสังเวย และบวงสรวงเทพ เทวา บวงสรวงเจ้าพ่อโลงโกศ เจ้าพ่อราชูปโภคและ เจ้าพ่อเครื่องสูง โดยมีอาจารย์สามารถ แกล้วสงคราม เป็นผู้ประกอบพิธี จากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีถวายภัตตาหารเพล และเปิดป้ายอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ปัจจุบันกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา มีที่ทำการ 2 แห่ง คือ ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 (ส่วนขยาย) ชั้น 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา และแห่งที่ 2 คือ อาคารวัดนิโรธสังฆาราม

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: loc art g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related