วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

'กสทช.-ดีอีเอส'แจก2ล้านกล่องสัญญาณช่วยเด็กเรียนทางไกล

 22 พ.ค. 2563 04:02 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ศธ.แจง 2 ปัญหาใหญ่เรียนทางไกล ขาดอุปกรณ์-เชื่อมสัญญาณไม่ได้ กสทช.-ดีอีเอสเตรียมแจก 2 ล้านกล่องรับสัญญาณ
ศธ.ชี้2ปัญหาหลักเรียนทางไกล
กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดีแอลทีวี) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดส่งสัญญาณโทรทัศน์ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน ให้นักเรียนได้ทดลองเรียน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบปัญหาหลายอย่าง เช่น เว็บไซต์ของดีแอลทีวีล่ม ไม่สามารถรับสัญญาณได้ ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลงพื้นที่รวบรวมปัญหาเสนอให้ สพฐ.แก้ไขนั้น
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เปิดเผยว่า ผ่านมา 4 วันแล้ว ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปัญหาที่พบหลักๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อุปกรณ์ไม่มีความพร้อม และมีปัญหากับการเชื่อมต่อ ซึ่งปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สามารถส่งนักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือปรับจูนสัญญาณได้ ส่วนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ ศธ.จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ได้เตรียมกล่องส่งสัญญาณไว้รองรับจำนวน 2 ล้านกล่อง เพื่อแจกให้กับประชาชนที่ไม่มี หรือจำเป็นต้องใช้จริงๆ
นายณัฏฐพลกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลว่าหากจะดูสื่อการสอนผ่านโทรทัศน์แล้ว อาจต้องใช้เครือข่ายดิจิทัล หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการดูสื่อ ซึ่งจะไปกระทบกับการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ปกครองและนักเรียน เพราะถ้าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ขึ้นมาอีกครั้ง และนักเรียนจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมาก จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเทอม ตนไม่อยากให้เกิดภาระกับผู้ปกครอง เพราะทุกคนอยู่ในช่วงที่ลำบาก ศธ.จะหาวิธีการแก้ไขต่อไป และยังพบความยากลำบากของครูที่เพิ่มขึ้น เพราะเรื่องนี้เป็นภาระที่ครูไม่คุ้นเคย ตนเน้นย้ำกับครูไว้แล้วว่า ภาระที่เกิดขึ้นกับครู เหมือนภาระที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน ที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ไม่คุ้นเคย
"ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า เราต้องระมัดระวังในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยนำตัวอย่างจากหลายประเทศมาประกอบการตัดสินใจ แต่ต้องปรับให้ตรงกับบริบท และความต้องการของประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะต้องมีความครบถ้วนมากกว่านี้ จึงจะหาทางแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป" นายณัฏฐพลกล่าว
อธิการมร.นม.ห่วงเด็กยากจน
นายอดิศร เนาวนนท์ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) กล่าวถึงการเรียนออนไลน์ว่า ต้องยอมรับสภาพความจริงขณะนี้ นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถเดินทางมาศึกษาที่โรงเรียนตามปกติ ศธ.ได้พยายามสรรหาวิธีการหลากหลาย แต่เมืองไทยยังไม่เหมาะสม รวมทั้งความไม่พร้อมของปัจจัยพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาขาดอุปกรณ์ สื่อสาร โดยเฉพาะกลุ่มฐานะยากจนรวมถึงผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลพฤติกรรมบุตรหลานที่ต้องหาทางช่วยเหลือ ส่วนครูผู้สอนโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาต่างประสบปัญหาเช่นกัน รัฐมนตรีว่าการ ศธ.และ สพฐ.ต้องออกนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามีอิสระในการบริการงานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามสภาพสังคมที่เกิดขึ้นจริง การใช้นโยบายมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีการคำนึงถึงบริบทในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกันและความหลากหลายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย สพฐ.และครู ต้องสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเอกสารสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดแบบเรียน ที่มีรูปแบบสั้นกะทัดรัดส่งเป็นไปรษณีย์ถึงบ้านนักเรียนใช้เป็นสื่อประกอบกับการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ้น
จี้หาอุปกรณ์ให้คนขาดแคลน
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์มีใจความสรุปว่า เรียนออนไลน์อย่างไรให้สนุกเกิดผลสัมฤทธิ์ในช่วงหนึ่งของชีวิต เพื่อให้กำลังใจเยาวชนและ ผู้ปกครอง รวม 8 ข้อ อาทิ 1.ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กรุณาให้ความเมตตาอารีกับลูกหลานด้วย ช่วยสำรวจตรวจตราอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนออนไลน์ 2.เนื้อหาสาระการเรียนแบบออนไลน์มีความเหมาะสม การเรียนรู้ ต้องชวนติดตาม 3.ครูผู้มีความเข้าใจวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ต้องช่วยจัดระบบระเบียบให้มีมาตรฐานโดยเท่าเทียม บทเรียนต้องมีความกระชับ ไม่สั้นไม่ยาว เข้าใจง่าย อย่าใช้ภาษาฟุ่มเฟือย อย่าพูดไทยคำฝรั่งคำ นอกจากเป็นศัพท์เทคนิคจริงๆ แล้วแปลให้เกิดความชัดเจน สนุกกับการทำหน้าที่พิเศษนี้ และแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคนิคให้กับครูผู้สอนอื่นๆ ผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับท่าน อาจต้องมีการติเพื่อก่อ
นร.ชาติพันธุ์เชียงใหม่ไร้เน็ต-ทีวี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ส่งสัญญาณโทรทัศน์มาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียน อย่างในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ติดขอบแนวชายแดนด้าน อ.เชียงดาว ในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต นักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้ โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 ส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ผ่านมาโรงเรียนจะใช้จานดาวเทียม และเรียนผ่านครูตู้ ซึ่งนักเรียนต้องเดินทางมาโรงเรียนเท่านั้น เพราะที่บ้านไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีอินเตอร์เน็ตและไม่มีโทรศัพท์มือถือ โดยครูผู้สอนจะรายงานสภาพความเป็นจริงดังกล่าวให้สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ว่าผู้ปกครองจะพร้อม แต่อุปกรณ์ก็ไม่เพียงพอต่อลูกที่มีหลายคน เพราะโทรทัศน์และโทรศัพท์มีเครื่องเดียว การออกสำรวจทำให้เห็นว่าเด็กๆ ไม่พร้อมและเป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครองที่ต้องไปทำงาน
เมืองคอนมอบทีวีช่วยนักเรียน
ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ช่างโรงเรียนนำโทรทัศน์พร้อมกับอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ และเสารับสัญญาณ ไปติดตั้งให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน 7 คน ในพื้นที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV สร้างความดีใจให้กับนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ปกครองบางรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียนทางไกลดังกล่าว เพราะที่บ้านไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ
ด้านนายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชว่า โรงเรียนในสังกัดมีทั้งหมด 10 โรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 ศูนย์ ยอมรับว่าทาง ทน.นครศรีธรรมราชไม่มีความพร้อมที่จะให้เด็กเรียนออนไลน์ทางไกล ด้วยหลายปัจจัยในพื้นที่ แต่ทางฝ่ายการศึกษาของเทศบาลได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เช่น เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ฝึกสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยการอยู่บ้านกับครอบครัว การอ่านหนังสือนิทานสั้นๆ เป็นต้น
'โคราช'เจอเด็กแอบเล่นเกม
ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผ่านไปกว่า 4 วัน ในการให้เด็กเรียนในระบบออนไลน์ พบว่าเมื่อลับหลังผู้ปกครองหรือในขณะที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่กำชับให้ต้องดูการสอนผ่านระบบออนไลน์ เด็กๆ มักจะจับกลุ่มเล่นเกมออนไลน์ หรือดูช่องยูทูบมากกว่าการเรียนรู้ตามระบบการสอนออนไลน์ โดยจากการลงพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.บัวใหญ่ ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ได้มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐ เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้อินเตอร์เน็ตฟรีได้ พบกลุ่มเด็กเล็กวัย 5-10 ขวบ ใช้โทรศัพท์มือถือที่ผู้ปกครองให้ไว้สำหรับดูการเรียนการสอนออนไลน์ มาเข้าแอพพลิเคชั่นเกมออนไลน์ และดูยูทูบช่องต่างๆ มากกว่าการดูครูสอนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเด็กทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าครูสอนดูไม่รู้เรื่อง ไม่สนุก ไม่เหมือนครูสอนที่โรงเรียนเลย สะท้อนปัญหาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่กระทรวงศึกษาธิการวาดหวังว่าจะเข้ามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาการที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ในวิกฤตไวรัสโควิด-19
ผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า ครอบครัวมีลูก 5 คน แต่มีโทรทัศน์เครื่องเดียวได้จัดแบ่งให้ลูกคนเล็กเรียนผ่านช่องทีวีดิจิทัลและผลัดเปลี่ยนให้ลูกชายเรียนคนละ 1 ชั่วโมง ส่วนลูกสาวเรียนผ่านไวไฟที่มีปัญหาการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นหลุดบ่อยครั้ง ในระหว่างเรียน ตน น้าสาวและพี่สาวต้องคอยสอนน้องๆ และเฝ้าดู หากปล่อยให้อยู่ตามลำพัง ตามประสาเด็กอายุไม่ถึง 10 ปี ไม่สามารถควบคุมสมาธิการเรียนได้จึงหวั่นกลัวลูกไม่เข้าใจ เมื่อสอบปลายภาคลูกอาจทำข้อสอบไม่ได้มีคะแนนต่ำกว่าเพื่อนๆ
เผยเรียนออนไลน์ไม่ถึง50%
ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเรียนออนไลน์ มีนักเรียนบางคนที่ไม่มีเวลาเรียน เพราะต้องช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน เนื่องจากครอบครัวลำบาก น.ส.นาเดีย เพชระ นักเรียนชั้น ม.4 กล่าวว่า อยากจะเรียนแต่ด้วยภาระหน้าที่ซึ่งต้องช่วยครอบครัวขายของจึงไม่มีเวลาเรียน แม้จะเคยเปิดมือถือดูแต่สัญญาณก็ไม่เสถียรจึงต้องหยุดและมาขายของช่วยแม่ จึงต้องรอให้โรงเรียนเปิดเทอมอย่างเดียว
นายสมพงค์ ช่วยเนียม ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา กล่าวว่า จากการทดลองเรียนสอนออนไลน์ของโรงเรียน พบว่ามีนักเรียนร้อยละ 40-45 เรียนอยู่ อีกร้อยละ 55 ยังไม่ได้เรียน จากปัจจัยหลายปัจจัยเช่นความพร้อมของตัวเด็ก ผู้ปกครองและไม่มีอินเตอร์เน็ต
ผู้ปกครองนักเรียนใน จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ลูกเรียนอยู่ชั้น ป.1 ในวันแรกที่เริ่มให้มีการเรียนออนไลน์วุ่นวายมาก ทั้งเรื่องหาช่องจากทีวีจนเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์มือถือเจอกับค่าอินเตอร์เน็ต แต่เมื่อดูได้ก็ต้องบังคับให้ลูกนั่งดู แต่วันต่อมาลูกเริ่มไม่สนใจต้องบังคับตลอดเวลา ทางพ่อแม่เองก็ต้องทำงานไม่มีเวลาเฝ้าลูกเรียนออนไลน์ตลอด ซึ่งวันนี้ก็เปิดให้ลูกดูโดยวิธีไม่บังคับปรากฏว่าลูกไม่สนใจเลยจึงคิดว่าคงไม่ดีเหมือนกับที่ครูสอนที่โรงเรียน
พิจิตรย้ำเปิดเทอมเรียนครบ
ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอปราณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตรวจติดตามการเรียนออนไลน์ใกล้ชายแดนไทยพม่าในพื้นที่ ต.เขาจ้าวทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาให้นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 3 แห่ง เนื่องจากทั้งตำบลอยู่ในเขตปลอดภัยทางทหาร ทำให้บางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียน ตชด.ทุกแห่งจะจัดครูไปสอนที่ศาลาหมู่บ้านที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โรงเรียน ตชด.ได้รับการประสานงานโดยจัดให้นักเรียนมาเรียนผ่านสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียน ตชด.ตามปกติ โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟ ขณะที่โรงเรียนท่าวังปลา สังกัด สพฐ.ไม่มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่ครูได้เดินทางไปแจกใบงานให้นักเรียนที่บ้านทั้ง 21 คน
นายประกอบ บรรณาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงวันที่ 18-19 พฤษภาคม บางบ้านก็ใช้โน้ตบุ๊กและทางทีวี ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจดี ทางโรงเรียนก็ได้อธิบายให้กับผู้ปกครองทราบถึงปัญหาว่าเป็นแค่ทดลอง ผู้ปกครองบอกว่ารับได้ไม่มีปัญหา เพราะมีอินเตอร์เน็ตไวไฟ แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะต้องกลับมาเรียนเหมือนเดิม ดังนั้นไม่อยากให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเครียด หรืออย่ากังวลในการเรียนออนไลน์ ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ราคาแพง ไม่ต้องแบ่งเงินติดอินเตอร์เน็ตราคาสูง เพราะเมื่อเปิดภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนครบตามหลักสูตร เรียนออนไลน์ ไม่ใช่ปัญหา
ก้าวไกลจี้เปิดเทอม1มิ.ย.
นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงปัญหาการเรียนในระบบออนไลน์ว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ รู้ดีว่าการเรียนแบบทางไกลไม่ว่าจะออนไลน์ หรือโทรทัศน์มีข้อจำกัด เรื่องแรกคือ เรื่องทางเทคนิค เพราะอุปกรณ์ต่างๆ มีต้นทุนสูง อีกทั้งสัญญาณต่างๆ อาจไม่เข้าถึง ปัจจุบันอย่าว่าแต่สัญญาณอินเตอร์เน็ต แค่ไฟฟ้ายังคงติดๆ ดับๆ อยู่เลย
นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ปัญหาการเรียนออนไลน์ในพื้นที่ภาคไหนๆ คงไม่ต่างกัน การเรียนออนไลน์ย้ำชัดว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมานาน พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลารวมถึงความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะสามารถสอนลูกหลานได้ การออกมาตรการใดๆ รัฐบาลควรเข้าใจและศึกษาบริบทแต่ละพื้นที่ ควรมีการสำรวจความต้องการของทุกฝ่ายก่อนทั้งโรงเรียน ครอบครัว และนักเรียน อีกทั้งควรมอบอำนาจให้ระดับโรงเรียนได้บริหารจัดการความต้องการของตนเอง และขอเรียกร้องว่าควรเปิดเรียนตามปกติให้เร็วที่สุดคือในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ และหยุดผลักภาระให้ผู้ปกครอง

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 23 พ.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: frnt g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment