วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: ท้องถิ่นพูด: พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ย้ำข้าราชการต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 11 ก.พ. 2562 04:57 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เจษฎา สิริโยทัย
พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง จ.ยะลา กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกก.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย/ประธาน องค์กรภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่ห้องประชุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขยายโอกาส (นานาชาติ) ว่าได้กำชับให้ข้าราชการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต หรือย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วแต่ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันที่ 24 มี.ค.
หรือได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 24 มีค.นี้ ให้ไปแจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือลงทะเบียนด้วยตนเองทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 19 ก.พ. และไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. เพื่อไม่ให้เสียสิทธิต่างๆ อันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และรณรงค์ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
พร้อมได้เน้นย้ำให้อปท. และหัวหน้าส่วนราชการทุก
ภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางตัวเป็นกลาง ไม่ชี้นำทางการเมือง
นายอำเภอเบตงกล่าวอีกว่าเรื่องของการเลือกคนดีทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน ต้องเกิดจากความคิด ความเชื่อและการตัดสินใจอย่างแท้จริงของพี่น้องประชาชนอย่ามีการชี้นำ
--จบ--

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das gen g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related