วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เทศบาลสุราษฏร์ฯเจ้าไต้ฝุ่น18ปีกรีฑาดาวรุ่ง

 08 พ.ย. 2561 08:00 น. | หมวดหมู่ กีฬา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การแข่งขันกรุงเทพประกันชีวิต-กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 โซนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจ.สุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) เป็นการแข่งขันวันที่สอง โดยไฮไลต์อยู่ที่วิ่งผลัด 4x100 ม. ชาย โดยรุ่นใหญ่สุด 18 ปีชายทอง เป็นของ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 42.07 วิ., เงิน กกท.สุราษฎร์ธานี 42.91 วิ., ทองแดง ร.ร.พัทลุง 43.02 วิ. ขณะที่วิ่งผลัด 4x100 ม. หญิง ทองเป็นของ กกท.สุราษฎร์ธานี 48.87 วิ., เงิน ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี ทีมเอ 49.99 วิ., ทองแดง อบจ.นครศรีธรรมราช 50.41 วิ. ขณะที่ในรุ่น 15 ปีชายนั้น เหรียญทองตกเป็นของ อบจ.นครศรีธรรมราช 44.43 วิ., เงิน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 44.50 วิ., ทองแดง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี 44.70 วิ.
ส่วนผลการแข่งขันอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุ 12 ปี วิ่ง 60 ปีชาย ทอง ภานุวัฒน์ ศรีสุข (ร.ร.วัดเขาพระ) 8.59 วิ., เงิน ภูผา พวงสมบัติ (ร.ร.พุทธยาศรม) 8.70 วิ., ทองแดง ภาณุ ดวงสุวรรณ (ร.ร.เทศบาลเมืองท่าข้าม) 8.71 วิ., วิ่ง 60 ม.หญิง ทอง ปัณฑิกา แป้นแก้ว (ร.ร.เทศบาลเมืองท่าข้าม) 8.67 วิ., เงิน ฤทัยกานต์ ศรีสวัสดิ์ (สมาคมการศึกษาเอกชนจ.สุราษฎร์ธานี) 8.78 วิ., ทองแดง เอมวิกา เหียดขุนทด (ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา) 8.90 วิ.
กระโดดไกลหญิง ทอง ชุติมา วีระสุข (ร.ร.วัดเขาพระ) 3.89 ม., เงิน ปราลิตา พิชัย (สมาคมการศึกษาเอกชน จ.สุราษฎร์ธานี) 3.89 ม., ทองแดง ณิชา ยออี (ร.ร.เทศบาลต.นาทวี) 3.80 ม., กระโดดไกลชาย ทอง ภูผา พวงสมบัติ (ร.ร.พุทธยาศรม) 4.32 ม., เงิน ภานุวัฒน์ (ศรีสุข) (ร.ร.วัดเขาพระ) 4.24 ม., ทองแดง ปิติกร มุขรัษฎา (สมาคมการศึกษาเอกชน จ.สุราษฎร์ธานี) 4.23 ม.
รุ่นอายุ 15 ปี วิ่ง 60 ม. ชาย ทอง ธีรพล เงางาม (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 7.24 วิ., เงิน ทิวากร แซ่บ่าง (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 7.26 วิ., ทองแดง ธราเทพ มุขโรจน์ (อบจ.ส่วนจ.นครศรีธรรมราช) 7.37 วิ., วิ่ง 60 ม. หญิงทอง กัณฐิกา ชูจันทร์ (ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง) 7.92 วิ., เงิน กาญจนา จะรุราช (ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช) 8.13 วิ., ทองแดง ภัทรมล บุญฤกษ์ (สมาคมการศึกษาเอกชน จ.สุราษฎร์ธานี) 8.24 วิ.
ทุ่มน้ำหนักชาย ทอง ปฏิหาริย์ คล้ายวิชิต (อบจ.นครศรีธรรมราช) 12.27 ม., เงิน อัฑฒ์ คงนวล (อบจ.นครศรีธรรมราช) 11.90 ม., ทองแดง เทพทัด (ร.ร.กีฬาจ.ตรัง) 11.71 ม., กระโดดสูงชาย ทอง ธีรพัฒน์ ภัคดีอักษร (ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช) 1.65 ม., เงิน ปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด (ร.ร.พัทลุง) 1.60 ม., ทองแดง สนั่น ธาตุทำเล (ร.ร.เกาะสมุย) 1.60 ม.
รุ่นอายุ 18 ปี วิ่ง 800 ม. ชาย ทอง อภิรักษ์ สุขเกษม (ร.ร.กีฬาจ.ตรัง) 1.59.72 น., เงิน พงศกร เพ็ญสวัสดิ์ (ร.ร.พระแสงวิทยา) 2.05.21 น., ทองแดง สุริยันห์ เสนวงศ์ (ร.ร.เวียงสระ) 2.12.02 น., วิ่ง 800 ม. หญิง ทอง ภัทรวรรณ จันพลโท (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์-พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี ทีมเอ) 2.23.43 น., เงิน รุ่งทิวา แก้วมี (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์-พุนพินพิทยาคมสุราษฎร์ธานี เอ) 2.25.64 น., ทองแดง วิภาพร วันอาทิตย์ (ร.ร.สวีวิทยา) 2.31.48 น., รั้ว 400 ม.ชาย ทอง ศูภฤต สังข์ทอง (ร.ร.พระแสงวิทยา) 56.32 วิ., เงิน พรหมมินททร คงกลั้ง (อบจ.นครศรีธรรมราช) 57.16 วิ. ทองแดง ธนพล ยะแหม (ร.ร.บ้านไส้ใหญ่) 57.88 วิ., รั้ว 400 ม.หญิง ทอง อรทัย จันทร์เนม (ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์-พุนพินพิทยาคมสุราษฎร์ธานี ทีมเอ) 1.08.76 น., เงิน คัทลียา บุญเย็น (กทท.สุราษฎร์ธานี) 1.10.08 น., ทองแดง อ่อนนุช จันทร์ทอง (อบจ.นครศรีธรรมราช) 1.10.30 น.
กระโดดสูงหญิง ทอง สุวิญชา กันราย (ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช) 1.60 ม., เงิน กมลฉัตร เพียรดี (ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช) 1.60 ม., ทองแดง จุฑามาศ เกษแก้ว (ร.ร.พัทลุง) 1.40 ม., เขย่งก้างกระโดดชาย ทอง อัลกอร์หม๊ะ หามะ (ร.ร.กีฬาจ.ยะลา) 19.39 ม., เงิน จีรวัฒน์ สายสระบ้อง (ร.ร.กีฬาจ.ยะลา) 13.85 ม., ทองแดง ปิยวัฒน์ มณีโชติ (ร.ร.กีฬาจ.ตรัง) 13.42 ม., ขว้างคอนหญิง ทอง กัญญรัตน์ อินทร์ณรงค์ (อบจ.นครศรีธรรมราช) 34.16 ม., เงิน กษมาภรณ์ อารีการ (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 32.86 ม., ทองแดง มาตา มะหลี (ร.ร.นาทวีวิทยาคม) 28.81 ม., ขว้างค้อนชาย ทอง กลยุทธ พิมพกรรณ์ (ร.ร.นาทวีวิทยาคม) 39.00 ม., เงิน ชัยพร มุสิกสาร (ร.ร.บ้านทับวัง) 32.65 ม., ทองแดง ภูริวัฒน์ วรรณสุข (ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช) 32.60 ม.
บรรยายใต้ภาพ
ทอง 4x100 ธนกฤต ทองจันทร์ ไต้ฝุ่นหนุ่มจาก ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รับไม้ต่อจาก สันติ อนุภักดิ์ ก่อนสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 42.07 วิ คว้าเหรียญทองไปครอง ในรายการ 4x100 รอบชิงฯ 18 ปีชาย โครงการ กรุงเทพประกันชีวิต-กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2018 สนามแรก ที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) เมื่อ 7 พ.ย. 61--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Comment
Related