วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ดันผลปาล์มน้ำมันทะลุ3บ./กก. หลังกฟผ.กว้านซื้อ ได้ครบ1.6แสนตัน

 11 ก.พ. 2562 06:23 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ร่วมกับผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงสกัดน้ำมันปาล์มของ บจ.ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งใน32 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้กฟผ. เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำ
ปัจจุบัน โรงงานมีความพร้อมที่จะขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่กฟผ. ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ที่รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตันในราคา 18 บาท/กก. เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง
โดยมาตรการดังกล่าว คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการอย่างรัดกุมและโปร่งใส ซึ่งตั้งแต่วันที่2-25 มกราคม 2562 มีผู้ยื่นใบสมัคร รวม 40 ราย เสนอขายแล้วรวม 130,000 ตัน มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฯกำหนด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิจำหน่าย จำนวน 32 ราย รวม 111,000 ตัน โดยเสนอราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ กก.ละ 3.10-3.25 บาท ตามเป้าหมาย 160,000 ตัน
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ทำให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ ปรับสูงขึ้นจาก กก.ละ 2.40 บาท (ณ เดือนพฤศจิกายน 2561) เป็น กก.ละ 2.95 บาท(1 กุมภาพันธ์ 2562) หาก กฟผ. ทำสัญญาครบทุกราย คาดว่าจะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันปรับสูงขึ้นมากกว่า 3 บาทต่อกก.
ปัจจุบันสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบมีอยู่ 367,000 ตัน หากถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 160,000 ตัน ครบถ้วนจะเหลือน้ำมันปาล์มดิบในสต๊อกเพียง 207,000 ตัน ต่ำกว่าสต๊อกระดับปกติที่ควรอยู่ที่ 250,000 ตัน จึงเชื่อว่าจะทำให้ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขี้นอย่างแน่นอน

ที่มา: www.naewna.com
News Code: bus g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related