วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 4 จว.ใต้

 01 ธ.ค. 2561 02:00 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเข้าหน้าฝนของภาคใต้ ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 16 รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ตรัง สงขลา พัทลุง และสตูล เริ่มมีฝนตกมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ปัจจุบันปริมาณน้ำฝนสะสมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5-10 แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 8 แห่ง มีความจุรวมร้อยละ 52 ของความจุทั้งหมด ซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 83 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนของน้ำท่าตามลำน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง ไม่มีรายงานพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง สถานการณ์ในฤดูฝนโดยรวมทั้งหมดยังอยู่ในภาวะปกติ
อย่างไรก็ตาม ฤดูฝนจะสิ้นสุดเดือนมกราคม ดังนั้นจึงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำต่อไป โดยเฉพาะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ปริมาณฝนจากนี้ไปอีก 3 เดือนข้างหน้า ประมาณ 600 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีค่าใกล้เคียงปริมาณฝนเฉลี่ย จึงได้เตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 186 เครื่องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เครื่องผลักดันน้ำจำนวน 100 เครื่อง ติดตั้งกระจายอยู่ทุกพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เช่น ตำบลบางกล่ำ ตำบลท่าช้าง ตำบลคลองแห ในเขตลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และตำบลท่าบอน ตำบลระวะ ตำบลระโนด ในเขตคาบสุมทรสทิงพระ เป็นต้น หากเกิดภาวะวิกฤติน้ำหลากฉับพลัน จะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังได้หมดภายใน 7-10 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลา กรมชลประทานมั่นใจว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ได้มาก ลดปริมาณความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ได้ดีขึ้น.--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Comment
Related