วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: เซียนลูกเด้ง: 'พัฒนาคนต้นแบบ'

 13 ก.ย. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ กีฬา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ดอน มุดตางาม
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนในหลักสูตรของสหพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 2 หลักสูตร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
Richard McAfee ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส จากสหรัฐอเมริกา มารับหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสหลักสูตรของ ittf อีกครั้งหนึ่ง ทั้งหลักสูตร ITTF-PTT level 1 coaching Course ซึ่งเป็นหลักศุตรในการสอนกีฬาปิงปองทั้งคนปกติและสำหรับสอนคนพิการ ในวันที่ 8-13 กันยายน 2561 และ Level 2 ในวันที่ 17-23 กันยายนนี้ ได้การอบรมผู้ฝึกสอนตามข้อบังคับของสหพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนานาชาติ ที่กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ในระดับ Level 1 จะต้องไม่เกิน 30 คน และในระดับ Level 2 จะต้องไม่เกิน 20 คน ในการอบรมทุกหลักสูตรจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้องเข้าอบรมโดยไม่ขาดแม้แต่ชั่วโมงเดียว รวมทั้งมีการสอบ เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ และหลังจากจบการอบรมไปแล้วจะต้องทำการฝึกสอนเพื่อเก็บชั่วโมงทำงาน ตามที่สหพันธ์กำหนด
สำหรับครั้งนี้เมื่อสมาคมกีฬาเทนเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการอบรม ปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากถึง 46 คน ในหลักสูตร level 1 ซึ่งจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกเพียงแค่ 30 คนเท่านั้น เข้ามาร่วมการอบรมในครั้งนี้ การให้ความสนใจจากผู้ฝึกสอนกีฬาปิงปองทั่วประเทศไทย ในครั้งนี้จึงมีผู้ฝึกสอนจากทุกภาคของประเทศเข้ามาร่วมรับการอบรม เมื่อการอบรมผ่านไปเพียงแค่ 2 วัน ก็สังเกตเห็นได้ว่า ได้รับความสนใจจากผู้ฝึกสอนที่เข้ามาโครงการนี้ และมีมุมมองรวมทั้งข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อเนื้อหาหลักสูตรที่ได้เรียนรู้จากวิทยากร มีการซักถามเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง นั่นถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ดีสำหรับการเข้ามาอบรมในหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ฝึกสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนี้จำเป็นที่จะต้องมีวิธีที่จะทำการถ่ายทอดให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาปิงปองมาก่อนและยังเป็นวิธีการที่ดีเพื่อที่จะไปทำการปรับแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาที่ทำการสอนอยู่
เมื่อพูดถึงบรรยากาศในการอบรม มีผู้ฝึกสอนหลายคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน รวมทั้งมีผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเล่นกีฬาปิงปองมาก่อนเลย ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาปิงปอง การพูดคุยถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชมรม และในท้องถิ่นของตัวเองที่รับผิดชอบในกีฬาปิงปอง ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้นอกเหนือจากความรู้ในหลักสูตรที่ได้รับจากวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรชาวไทย กรกิจ เสริมกิจเสรี หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย ที่จะต้องมาเตรียมตัวสอบเพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตร ittf Level 2 coaching Course ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมใน level 1
ภายสร้างความเข้าใจในทฤษฎีกีฬาปิงปองดีมากขึ้นให้กับผู้ฝึกสอน เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในกีฬาปิงปอง ไปในทิศทางที่สามารถที่จะสร้างมาตรฐานให้กับนักกีฬาปิงปองเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในวันข้างหน้า และสามารถพัฒนาไปเป็นผู้เล่นในระดับโลกได้มากกว่าชุดปัจจุบัน เมื่อสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนเริ่มต้น
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ฝึกสอนที่เข้าอบรมครั้งนี้ครับ
นายชยุต วิเชียรมิตร sport pro club
การเข้าอบรม level 1 ครั้งนี้ ได้รับรู้ถึงการสอนอย่างไร ให้คนที่เริ่มเล่นปิงปอง ใหม่ ฝึกไปอย่างมีสเต็ปทีละขั้น เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ลงมือทำ และ สนุกกับปิงปอง เพื่อที่จะต่อยอด ไปสู่ขั้นต่อไปหรือความเป็นเลิศ และ นำวิธีหลักการต่าง ๆ นี้ มาประยุกต์ให้กับ สไตล์ของเราเองโดยมีระบบ level 1 เป็นแนวทาง ที่เป็นมาตรฐาน
ดร.ปิติภัสร์ ชวลิตชลวิทย์ ผู้ฝึกสอนสโมสรไทยรุ่งและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
"เป็นการอบรมโค้ชเทเบิลเทนนิสที่ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรจาก ittf และสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ และเทคนิคที่ถูกต้องในการไปฝึกสอน ขอขอบคุณสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ครับ"
วรุตม์ สุทธิ จากยิม Pingpongsport
"ITTF Coaching course level 1 ได้ให้แนวทางการสอนที่ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นครับ"
ไกรสิทธิ์ เรืองเจริญ โค้ชชมรมปิงปองแต้จิ๋ว สุราษฎร์ธานี
สิ่งที่ได้รับและความรู้สึกในการอบรมโค้ชครั้งนี้คือ การได้เรียนรู้ในรูปแบบการฝึกซ้อมที่มีมาตรฐานตามหลักการที่ถูกต้อง และสามารถได้นำไปใช้ประยุกต์เพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ในชมรมที่ฝึกซ้อมเด็กนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นรากฐานที่ดีเพื่อพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวครับ
พลากร วิจิตรธรรม จากศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา จังหวัดอุบลราชธานี
"รู้สึกดีใจมาก ที่ได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ครับ การอบรมครั้งนี้ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ มากมาย สำหรับที่จะไปต่อยอดและพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีพื้นฐานและทักษะในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาวต่อไปครับ"
พิริยะ สายเงิน
"ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำขอบคุณ และขอบคุณ สำหรับท่านวิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรม ittf level 1 Coaching ครั้งนี้ (Mr.richard, โค้ชดอน, โค้ชกรกิจ) และสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่จัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งทำให้ผมได้รับความรู้อย่างแท้จริง ว่าผู้ที่จะไปทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาปิงปองนี้ต้องมีความรู้ทั้งด้านศาสตร์ และศิลป์ ของกีฬาปิงปอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผสมผสานได้อย่างถูกต้องและลงตัว จึงจะสามารถพัฒนานักกีฬาให้เก่งขึ้นได้ ผู้ที่จะไปสอน ต้องมีความรู้ในด้านนี้อย่างถูกต้องและแท้จริง ฉะนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นที่จะเข้ามาแสวงหาความรู้ของกีฬาชนิดนี้ อย่าหยุดจัดอบรมฯ นะครับ ขอร้อง..ขอบคุณอีกครั้ง"
กิตติ จอมคีรี โค้ชสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร
"ขอบคุณทางสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสสำหรับตัวผมเองที่ได้มาเป็นผู้เข้าอบรมและสอบในส่วนของวิทยากร ITTF-IPTTC Coaching Level 1 สิ่งที่ได้รับความรู้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วทำให้ผมเองต้องกลับไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและประโยชน์ในการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่เราได้รับความรู้มาอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักสูตรของการเป็นผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติ แล้วในส่วนตัวผมเองมีความรู้สึกประทับใจกับวิทยากร Mr.Richart McAfee ที่เป็นกันเอง กับผู้เข้ารับการอบรมและเป็นวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้วิทยากรเข้าใจผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสอดแทรกเทคนิคใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในส่วนตัวผมเองที่มาทุกวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณ ครูสมภาพ สอนวงศ์ (ผู้ถ่ายทอดวิชาปิงปอง) โค้ชวิเศษ นิลนาก (ผู้ถ่ายทอดวิชาโค้ชในเรื่องของการรู้จักให้) และสโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร จึงทำให้เกิดโค้ชที่ชื่อกิตติ จอมคีรี ซึ่งจะนำความรู้และเป็นผู้ที่ถ่ายทอดไปพัฒนานักกีฬาสู่ระดับชาติต่อไป"
สุริยะ ประเสริฐศรี สโมสรเทเบิลเทนนิส จ.พิจิตร
"สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม ITTF-IPTTC Level 1 ในครั้งนี้คือวิธีและขั้นตอนการฝึกซ้อม และนำไปปฏิบัติให้กับนักกีฬาอย่างถูกต้อง และเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ ๆ เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนวิธีการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาคนพิการ การอบรมในครั้งนี้ถ้ามีการจัดขึ้นบ่อย ๆ ในประเทศไทยของเรา ผมเชื่อว่าเราจะมีโค้ชที่มีคุณภาพ และสร้างนักกีฬาที่มีมาตรฐานเกิดขึ้นอีกมากมาย อีกทั้งยังอาจทำให้เรามีคนมาเล่นปิงปองมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยของเรา"
ศิริศักดิ์ ทองสกุล (ป้อม) ชมรมเทเบิลเทนนิสฟ้าภิญโญชุมพร
"จากโค้ชสมัครเล่นที่สอนเด็ก ๆ ตามความคิดของตัวเองข้ามขั้นตอนทำให้เด็กเกิดการพัมนาช้าต่อยอดยาก จากการที่ได้มาอบรมทำให้รู้ว่าต้องกลับไปปรับปรุงรูปแบบการสอนใหม่ วางแผนการฝึกซ้อมใหม่ในทุก ๆ ด้านเผื่อพัฒนาเด็กให้มีความสามารถเทียบชั้นแนวหน้าได้"
วิมพ์วิภา โกษาแสง โค้ชศูนย์ฝึกฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย
"ในการอบรมผู้ฝึกสอนครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ คือ การวางพื้นฐานให้นักกีฬา ทั้งด้านการวางเท้า ตำแหน่งของไม้ จุดสัมผัสลูกในแต่ละแบบ วิทยากรมีความรู้และความสามารถสูง อธิบายเนื้อหาในแต่ละบทได้เข้าใจง่ายและเห็นภาพ หนังสือประกอบอธิบายชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอน แบบฝึกใช้งานได้จริงและมีความสนุกสนานเหมาะสมกับผู้เล่นมือใหม่และนักกีฬา"
นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงิน (ครูหนึ่ง) ADiSAK CLUB สนามกีฬาราชดำเนิน
สปอร์ต คอมเพล็กซ์ พุทธมณฑลสาย 3
"ความรู้และหนังสือที่ได้จากการอบรม สามารถนำไปใช้ฝึกสอนนักกีฬาที่เริ่มเล่นปิงปองอย่างเหมาะสมและพัฒนาต่อยอดไปจนถึงระดับแข่งได้ยอ่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรและเจ้าหน้าที่นอกจากจะมีความรู้และประสบการณ์ในกีฬาปิงปองในระดับโลกแล้วยังมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้ปฏิบัติตามอีกด้วย ขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่นำความรู้และประสบการณ์มามอบให้ ผมจะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ไปใช้สร้างนักกีฬาที่ดีและมีคุณภาพทั้งกายและใจครับ"
ปรัชญา โอนอ่อน สโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร
"ต้องขอบคุณสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย, สโมสรเทเบิลเทนนิสจังหวัดพิจิตร ที่ให้โอกาสมาอบรมหลักสูตร ITTF-IPTTC LEVEL 1. Coaching. สิ่งที่ได้จากการอบรมหลักสูตรนี้ รูปแบบการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน, จิตวิทยาด้านการสอนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ด้านคุณธรรมและจริยธรรม"
ภูวณัฐ วิสุทธวาณิช เก็ต เป็นผู้ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ในการอบรมครั้งนี้ผมได้ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมาย เช่น การเล่นเทเบิลเทนนิสยังไงให้ปลอดภัย และสนุกสนาน โดยถูกต้องตามหลักพื้นฐานของกีฬา ปิงปอง รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผ่อนคลายความกดดันให้กับนักกีฬาอีกด้วย
โอฬาร จิรมงคลโรจน์ (โอม) จาก ชมรมเทเบิลเทนนิส
จังหวัดอุบลราชธานี
"สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมโค้ช ITTF&PTT Level 1 ได้รู้หลักการสอนเล่นปิงปองอย่างถูกวิธีสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ว่ามีจุดสำคัญตรงไหนบ้าง
1. สิ่งสำคัญของการฝึกตีลูกปิงปอง
1.1 การออกแรงส่งลูก
1.2 จุดที่หน้าไม้กระทบลูก
1.3 ควรตีจังหวะที่ลูกเด้งจุดไหน
2. ได้รู้ว่าความหมุนของลูกปิงปองเป็นอย่างไรแล้วแก้ไขลูกที่หมุนมากลับไปอย่างไร
2.1 ลูก topspin เป็นลูกที่มาวิถีลูกหมุนขึ้นเวลาโดนไม้ลูกจะกระดอนขึ้น วิธีรับลูกหมุนที่ขึ้นกลับไปให้ตีลูกบริเวณที่หัวลูก
2.2 ลูก Backspin เป็นลูกที่มีวิถีลูกหมุนลงเวลาสัมผัสโดนไม้ลูกจะกระดอนลงที่โต๊ะหรือพื้น วิธีแก้ไขลูก Backspin ควรตีลูกโดนที่จุดใต้ลูก
3. ได้รู้หลักการยืนเพื่อเล่นปิงปองอย่างไรส่งแรงจากส่วนไหนไปถึงส่วนไหนถึงจะได้ลูกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.1 การยืนของผู้เล่นมือซ้ายกับมือขวาไม่เหมือนกัน ถ้าถนัดมือขวาขาข้างซ้ายต้องอยู่เยื้องไปข้างหน้าขาขวา แต่ถ้าถนัดมือซ้ายขาขวาต้องอยู่เยื้องไปข้างหน้าขาซ้าย และทั้ง 2 นี้ต้องยืนด้วยปลายเท้าเหมือนกัน ก้มตัวลงเล็กน้อยเหมือนกัน
3.2 วิธีส่งแรงให้ลูก topspin มีประสิทธิภาพมากที่สุดควรส่งแรงจากล่างขึ้นบนหรือจากไล่จากเท้า-หัวเข่า-เอว-ไหล่-ข้อศอก-มือ
4. ได้รู้หลักการเสิร์ฟลูกที่ถูกวิธี
4.1 การเสิร์ฟลูกหลักไม้ควรสัมผัสโดนจุดใต้ของลูกใหวิถีลูกกระดอนกับหลังให้ใช้นิ้วและข้อมือเป็นตัวกำหนด
4.2 การเสิร์ฟลูกพุ้งควรให้ไม้สำผัสโดนลูกที่หลังลูกใช้ท่อนแขนเป็นตัวกำหนด
5. ต้องว่าเป้าหมายให้นักกีฬาเพื่อให้นักกีฬานั้นๆ มีเป้าหมายอย่างไรและควรฝึกอย่างไร
6. วิธีเล่นเพื่อไม่ให้นักกีฬาเบื่อควรมีกิจกรรมให้นักกีฬาได้เล่นเพื่อคลายกัน"
ลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
"สิ่งที่ได้ในการอบรมครั้งนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ก่อนมายังไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรกับบทบาทของเรา แต่พอได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้แล้วทำให้ได้เห็นอะไรมากมายและที่สำคัญเราจะทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นว่ากีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่พัฒนาผู้เรียนและเยาวชนในหลาย ๆ ด้าน การเล่นปิงปองหรือการแนะนำกีฬาปิงปองในฐานะ Coach ให้กับผู้เรียนหรือผู้เล่นได้อย่างถูกวิธีจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้เล่นสามารถใช้เทคนิคต่างๆ วิธีการต่งๆ เข้ามาในการเล่นหรือการแข่งอย่างมีหลักการ ฝึกการคิดวิเคราะห์มีเหตุและผล ซึ่งปัจจุบันนี้เยาวชนหรือนักเรียนขาดหลักการคิดวิเคราะห์ จึงเห็นว่าน่าจะเป็นการดีหากโรงเรียนต่างๆ ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับปิงปองอย่างถูกต้อง นำไปใช้กับผู้เรียน ในขณะเดียวกันการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้มีค่อนข้างจำกัด การมีหลักสูตรสำหรับครูที่เล่นกีฬาปิงปองไม่เป็น ให้สามารถเล่นเป็นถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมกีฬาปิงปองให้มีผู้สนใจมากขึ้น ก่อนเข้ามาอบรมบอกได้เลยว่าไม่มีความมั่นใจในการที่จะไปบอกคนอื่นๆ อย่างไร แต่หลังจากได้เข้ารับการอบรมแล้วรู้สึกมีองค์ความรู้และความมั่นใจในการที่จะถ่ายทอดให้คุณครูและนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานปิงปองเลยสามารถเล่นได้ เพราะวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ล้วนเป็นสุดยอดในการถ่ายทอดความรู้ถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็มีวิทยากรที่ให้ความกระจ่างด้านภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมประกอบกับประสบการณ์ในการเป็นอดีตนักกีฬาปิงปองทีมชาติอย่างพี่ดอน มุดตางามแล้วทำให้เข้าใจการการอบรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรแล้วการที่จะทำให้กีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่มีผู้สนใจและอยากเล่น มีหัวใจง่ายๆ อยู่ 3 เรื่องคือ Fun Activity Learning มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สิ่งที่คิดว่าจะนำไปสานต่อคือจะทำอย่างไรให้ครูที่เล่นกีฬาปิงปองไม่เป็นให้เล่นเป็นและสอนได้อย่างสนุกสนานเกิดการเรียนรู้และมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อผู้เรียนที่มีความสนใจได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในสิ่งที่ชอบและสามารถพัฒนาถึงขั้นการเป็นนักกีฬาในระดับต่อๆ ไป ซึ่งปัจจุบันกีฬาปิงปองก็เป็นอาชีพหนึ่งที่พวกเราควรให้การสนับสนุนต่อไปค่ะ"
กิตติพงศ์ ดงกลาง โค้ชทีมมหาวิทยาลัยธนบุรี
"ได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานที่ละเอียด ได้เรียนรู้ขั้นตอนการสอนเด็กหัดตี และกติกาการจัดแข่งแล้วตัดสินของกรรมการ และเรียนรู้การเสิร์ฟและการท็อปสปินและแบ็กสปิน และกติการของกีฬาคนพิการ รู้สึกเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะนำไปใช้หรือสอนเด็กๆ มีหลายๆ สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ"
เอ็ม ยารมสัย โค้ชทีมสโมสรมหาวิทยาลัยธนบุรี
"ประโยชน์และข้อคิดจากการอบรมโค้ชหลักสูตร ITTF-IPTTC Level 1 ถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะโค้ชในประเทศเราขาดความเข้าใจในการสอนปิงปองแก่เด็กหัดใหม่ ทำให้ไม่มีนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาในวงการเท่าที่ควร เหมาะสำหรับครูตามโรงเรียนที่มีนักเรียนที่จะฝึกเด็กๆ ให้มีพื้นบานการเล่นปิงปองที่ถูกต้อง เพื่อส่งเด็กเข้าสโมสรหรือส่งเด็กเข้าแข่งขันในวงการปิงปองจะได้มีนักกีฬาที่มากขึ้น
สำหรับตัวผมเป็นโค้ชของสโมสรม.ธนบุรี เป็นอดีตนักกีฬาปิงปองการสอนของผมส่วนใหญ่จะมาจากสิ่งที่ผมเรียนรู้จากโค้ชของผมและประสบการณ์ ในการเล่นปิงปองและถ่ายทอดสู่เด็กอีกที โค้ชที่เป็นนักกีฬาส่วนใหญ่จะสอนโดยยึดรูปแบบการเล่นของตัวเองเป็นหลัก ทำให้ลืมนึกไปว่าเรากำลังสอนนักกีฬาที่เพิ่งหัดเล่น รูปแบบการฝึกซ้อมหรือลูกที่สอนอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กหัดใหม่
การอบรมโค้ช ITTF-IPTTC Level 1ทำให้เข้าใจหลักและทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ในการถ่ายทอดการเล่นให้นักกีฬาฝึกใหม่เข้าใจได้ง่าย สนุกไปกับการฝึกซ้อม มีการสอนพื้นฐานตั้งแต่ การจับไม้, การยืน, การเสิร์ฟ, การสร้างความหมุนของลูกปิงปอง, การถ่ายเทน้ำหนัก, การสร้างสมรรถภาพร่างกาย, ระบบพลังงานร่างกาย, การวางแผนการฝึกซ้อม เป็นไปตามมาตรฐาน ของสหพันธ์ปิงปอง"
สุวินัย ปรีชา โค้ช สโมสรอิมพีเรียลสำโรง
"จากการอบรมในครั้งนี้ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทเบิลเทนนิสมากขึ้น เช่น ทักษะในการตีแต่ละทักษะ ความรู้ด้านชีวกลศาสตร์ ความรู้ด้านจิตวิทยา ความรู้ด้านโภชนาการ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประณตยุติ งามฤทธิ์ ฝึกสอนที่
ศูนย์เยาวชนบางกะปิ/ม.รามคำแหง
"สิ่งที่ได้รับจากการอบรมคือรู้ขั้นตอนการฝึก ก่อน หลัง การประเมินผลนักกีฬา การวางตัว สิ่งสำคัญคือได้รู้จัก เพื่อน พี่ น้อง มิตรภาพที่ดี"
อาสาฬห์ อมรรัตนสุชาติ ผู้ฝึกสอนทีมชาติและ
สโมสรบ้านปู
"ผมในฐานะผู้อบรม ที่เคยผ่านการอบรม ITTF COACHING COURSE LEVEL 1 มาแล้ว ในครั้งนี้เข้ามาอบรมเป็นวิทยากร ITTF COACHING COURSE LEVEL 1 ซึ่งทำให้เห็นถึงการทำงานที่มีขั้นตอนในการนำเสนอสื่อการสอนระหว่างนักกีฬากับผู้ฝึกสอนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การฝึกสอนนักกีฬาที่มีทักษะทางด้านกีฬาที่เราต้องเป็นผู้ให้ความรู้และการพัฒนาให้กับนักกีฬาเพื่อเข้าสู่ระดับการแข่งขันและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามการวางแผนการแข่งขัน อีกทั้งการดูแลร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน ซึ่งตรงนี้สามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แต่ในฐานะวิทยากรซึ่งต้องเป็นผู้ใช้ข้อมูลรู้ ความเข้าใจ และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ฝึกสอนเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬา มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก จากการได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมสังเกตการณ์พร้อมเข้าร่วมปฏิบัติกับผู้ฝึกสอนพร้อมคอร์ตในผู้ช่วยวิทยากรแนะนำให้กับผู้อบรมสิ่งที่เห็นคือองค์ความรู้ที่ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติจากการเข้าอบรมให้มากขึ้น เพราะผู้ฝึกอบรมบางท่านปัจจุบันก็เป็นผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสอยู่แล้ว และยังมีความรู้ขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกสอนทุกท่าน ได้นำไปใช้และปฏิบัติกับนักกีฬาที่ท่านดูแลอยู่"
สิรินดา สีโส ครูพลศึกษา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
"การเข้าอบรมผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสในครั้งนี้ สำหรับคนไม่มีพื้นฐานกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง ตั้งแต่การตำแหน่งการยืน การเคลื่อนที่การตี Forehand การตี Backhand การส่งแรงการตี Topspin และทักษะพื้นฐานอื่นๆ ที่สามารถนำไปสอนหรือถ่ายทอดให้ผู้เรียนต่อได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเข้าใจได้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการอบรมครั้งนี้"
เอกราช อำไพ ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัด
อุบลราชธานี
"จากการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติส่งผลให้มีความชัดเจนและแรงบันดาลใจอย่างแรงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน"
นายณัฐพร วงศืพานิช ชมรมเทเบิลเทนนิส
เทศบาลนครยะลา
"ขอบคุณสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่ให้โอกาสมาอบรม กับท่านวิทยากร ระดับโลก Richard McAfee และผู้ช่วยวิทยากร พี่ดอน พี่กิจ เป็นการเปิดโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เรายังไม่รู้ และสิ่งที่เราเข้าใจ สามารถทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้น จะทำให้นำไปใช้พัฒนาบุคลากรในจังหวัดยะลาและจังหวัดอื่นๆ ให้มีความรู้ในกีฬาปิงปองมากขึ้น"
อรรคเดช มีกล้า สถานที่ฝึกซ้อม
ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุรินทร์
(โรงยิมสามเหลี่ยม)
ความคิดจากการอบรม ITTF Level1
1.ได้รับความรู้พื้นฐานในกีฬาเทเบิลเทนนิส
2.ได้รับความรู้ในด้านการเคลื่อนที่ การยืน ตำแหน่งการตีลูก ความหมุนของลูกปิงปอง และหลักการในการฝึกซ้อม
3.ทราบถึงวิธีการจัดการแข่งขัน
4.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ฝึกสอนแต่ละคน
5.ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ เช่นการฝึกการแข่งขัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
6.อยากให้อธิบายถึงการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมในแต่ละรอบของการฝึกซ้อม ต้องทำอะไรอย่างไร เวลาไหน ช่วงไหนควรพัก ช่วงไหนควรหนัก เบาก่อนการแข่งขันและหลังควรปฏิบัติอย่างไร
สมศักดิ์ การถาง ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
สโมสรกีฬาเซ็นทรัลและผู้ฝึกสอนจังหวัด
นครราชสีมา
"ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างมากมายสิ่งที่รู้มาก่อนหน้านั้นคิดว่าถูกแล้วแต่พเข้ามาอบรมผมคิดว่าที่ผมสอนมานั้นมันผิดอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้และทั้งนั้นกระผมสามารถนำความรู้เก่าๆ มาประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับใหม่จากการอบรมครั้งนี้ได้และต่อๆไปผมสัญญาว่าผมจะถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกให้ลูกศิษย์ที่สอนต่อไป"
กิตติธัช พุทธรัตน์ มาจาก จังหวัดนครพนม
"สิ่งทีได้จากการเข้าอบรมครั้งนี้ ได้ความรู้ในการสอน เป็นขั้นตอนว่าควรเริ่มจากสอนอะไรก่อนและได้รู้ถึงเทคนิคบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วเป็นเทคนิคที่สำคัญ ได้เรียนรู้เรื่องกีฬาปิงปองคนพิการ"
ความสำคัญของคนต้นแบบอยู่ที่การพัฒนาตนเองให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ จึงจะสามารถสร้างผลผลิตนั่นก็คือนักปิงปองที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับชั้นนำได้ครับ--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Comment
Related