วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มุมบริการ: กรมการปกครองประกาศ ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นปี62

 12 ต.ค. 2562 03:07 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 จากการประกวดของสำนักทะเบียนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักทะเบียนต่างๆ มีความตื่นตัว และยกมาตรฐาน พัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้ง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีผลการประกวด ดังนี้
ภาคกลาง
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอหันคา จ.ชัยนาท
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ภาคเหนือ
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ภาคใต้
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดใหญ่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกระบี่ จ.กระบี่
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา
ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอเบตง จ.ยะลา

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 12 ต.ค. 2562
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related