วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปลื้มผลสำเร็จชุมนุมลูกเสือปัตตานี

 11 เม.ย. 2561 03:00 น. | หมวดหมู่ ความร่วมมือของภาคประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดน ภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ จ.ปัตตานี ที่เพิ่งผ่านพ้นไปว่า ขอบคุณส่วนราชการต่างๆ และชื่นชมคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกันในห้วง 4 วันเต็มๆ ที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนได้ร่วมกันทำงานสำคัญที่สุดครั้งนี้ในประวัติศาสตร์กิจการลูกเสือไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นการแสดงความรู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย ความสนใจในการแสวงหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันหลากหลายในฐานเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในค่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของมิตรประเทศ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน จึงนับว่างานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ได้เพิ่มพูนความรู้และการสร้างสมประสบการณ์อันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ลูกเสือเป็นกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งรัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นย้ำเรื่องหน้าที่ของลูกเสือและเนตรนารี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้น จึงขอให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนได้ยึดมั่นในหน้าที่ของลูกเสือ ซึ่งพวกเราทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณไว้นั้น นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สถานศึกษา ซึ่งจะนำความสุข ความเจริญมาสู่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Comment
Related