วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ม็อบสวนยางยัน14มี.คนี้เบรกเอกชนเก็บเงินเซสเท่านั้น ปัดชุมนุมไล่ประธานกยท.

 12 มี.ค. 2561 15:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

12 มี.ค.61 ที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ รวมประมาณ 10 คน นำโดยนายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย , นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ,นายไพรัช เจ้มชุม ประธานเครือข่ายฯ จ.พัทลุง ,นายสมปอง นวลสมศรี ประธานชุมนุมสหกรณ์การยาง กระบี่ และแกนนำเครือข่ายฯ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราชประมาณ 15 คน ร่วมแถลงข่าวเคลื่อนไหวคัดค้านมติบอร์ด กยท. และผู้ว่าการการยางแหงประเทศไทย ที่จะให้เอกชนเข้ามาจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารานอกราชอาณาจักร ( Cess) ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง โดยมีสมาชิกเครือข่ายสถาบันเกษตรกรขาวสวนยางจังหวัดตราด นำโดย นายสงวน สัพโส ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาสวนยางพาราภาคกลางและตะวันออก ที่เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่ จ.ตรัง ประมาณ 90 คน ร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย
นายสงวน สัพโส ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวว่า วันนี้สมาชิกเครือข่ายสถาบันเกษตรขาวสาวยางพาราภาคกลางและตะวันออกเนทางมาศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยเฉพาะการทำรองเท้าบูธ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาเรื่องยางในภาคกลางและตะวันออก เพราะจะเน้นเรื่องขายอย่างเดียวมีปัญหาด้วยปัจจัยราคายางที่ตดต่ำ จึงต้องเน้นผลิตภัณฑ์ของการแปรรูป ที่ผ่านมาทางภาคกลางได้ทำผลิตหมอนยางพารา ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ต่อไปจะทำยางรัดของและหัวจุกนมสำหรับเด็กแรกเกิด
“และวันนี้เป็นโอกาสที่ทางเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้นเงินเซล ตนเองในฐานประธานเครือข่ายฯซึ่งมีมติในระดับประเทศว่าไม่เห็นด้วย กับการที่ให้เอกชนมาเก็บเงินเซส มีการทำหนังสือไปแล้ว แต่ทางภาคตะวันออกจะเน้นไปในเรื่องของการแปรรูป เครือข่ายฯภาคตะวันออกพร้อมที่จะสนับสนุน เรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางสนับสนุนเต็มที่ เราค้านแล้ว หนังสือที่ยื่นไปไม่เคยได้รับการตอบรับมา ทำอะไรกันไม่ค่อยได้มีความภูมิใจเพียงได้โลโก้สถาบันเกษตรกรมาก็เท่านั้นเอง ตนไม่อยากจะเรียกร้องแล้ว ยุคนี้จะทำอะไรมากไม่ได้จะถูกเรียกไปปรับทัศนคติ
นายประทบ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันฯ แถลงข่าวยืนยันว่า ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ จะเดินหน้าเปิดเวทีการประชุมร่วมกันของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรในภาคใต้อย่างแน่นอน เพื่อกดดันให้ กยท.ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดหาเอกชนรับจ้างบริหารการจัดเก็บเงินเซส ที่กำหนดจะให้มีเอกชนยื่นซองเอกสารข้อเสนอ ในระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2561 นี้ และให้ยกเลิก TOR (ขอบเขตของงาน โครงการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารานอกราชอาณาจักร์ (CESS)
“พร้อมยืนยันขณะนี้ทางเครือข่ายสถาบันฯ ไม่เคยมีแนวคิดที่จะขับไล่ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการ กยท. (ประธานบอร์ด) และนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด แม้ทางเครือข่ายจะดำเนินการทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ แต่ราคายางพารายังถูกเหมือนเดิมก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอมติในที่ประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มีนาคมนี้ และทางเครือข่าวจะรอผลสรุปการประชุมระหว่าง นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท.ที่เรียกผู้อำนวยการเขตการยางแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจากทุกจังหวัดประชุมร่วมกันในวันนี้ด้ว” นายประทบ กล่าว
นายถนอมเกียรติยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การคัดค้านเรื่องดังกล่าว เหตุผลเพราะเกษตรกรสูญเสียเงินที่จะนํากลับมาใช้ตามพระราชบัญญัติการยาง ด้วยการนำเงินที่จัดเก็บได้มาจัดสรรตาม พรบ.การยาง 2558 ที่จ่ายเงินจัดเก็บได้ต าม พรบ. ไม่เกินร้อยละ 10 ใช้ในด้านบริหาร ไม่กินร้อยละ 40 ใช้ในการปลูกแทนไม่กินร้อยละ35 ใช้เป็นเงินและอุดหนุนให้กับเกษตรกร สถาบนเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง ไม่เกินร้อยละ5 ใช้ด้านวิจัย ไม่เกินร้อยละ7 ใช้ด้านสวัสดิการแก่เกษตรกร )ไม่เกินร้อยละ 3 ใช้พัฒนาสถาบัน เครือข่าย แต่เมื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีเสียงส่วนใหญ่ทําให้เกษตรกรชาวสวนยาง เสียผลประโยชน์ปีละหนึ่งล้าน เกษตรกรชาวสวนยางเสียผลประโยชน์มหาศาล และผลประโยชน์จะได้รับผู้รับจ้างมากเกินไปกลัวจะเป็นทุจริต เชิงนโยบายเลยมีหนังสือคัดค้านไปแล้วสองคร้ังและทางกระทรวงก็มีหนังสือให้ทบทวนด้วยแล้วแต่คณะ กรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทยยังดึงดันที่จะดำเนินการต่อทั้งที่มีกระแสคัดค้านมติก็ไม่เป็นเอกฉันฑ์ ทางเกษตรกรและตัวแทนชาวสวนยางประชุมร่วมกนั ในวันที่14 มีนาคม 2561 ณ ห้องใต้ร่มยางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
ที่มา: http://www.naewna.com

Comment
Related