วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

แม่ทัพภาค4เน้นใช้ยุทธศาสตร์คนดี

 22 ต.ค. 2562 06:25 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปัตตานี - พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวกับกำลังพลที่มารับฟังคำชี้แจงที่ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง ว่า งานสำคัญ เร่งด่วน 5 งาน ด้วยการปฏิบัติเชิงรุก ทั้งงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ใช้การปฏิบัติการเชิงรุก เช่น CCTV การเฝ้าระวังด้านการข่าว การตั้งด่านสกัดการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง การลาดตระเวนจรยุทธ์ การวางฐานข่าว, งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ 98% ต้องการให้ดำเนินการแก้ไขเป็นอันดับ 1
ทั้งนี้ การดำเนินการต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าปราบปราบตัดวงจรผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ต่อไปเข้าหมู่บ้าน "ซ้ายต้องมองยา ตาต้องมองโจร" เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดไปควบคู่กับการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ความสันติสุขจะต้องกลับมา, งานการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้านกำลังพลจะนำยุทธศาสตร์คนดีมาเป็นหลักในการคัดเลือกคนดี มีความสามารถ และทุ่มเทเสียสละในการทำงานเพื่อสันติสุขในพื้นที่ พร้อมกวดขันวินัยกำลังพลทุกระดับ กำลังพลทุกนายต้องมีความสุข การทำงานเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องไม่มีการสร้างเงื่อนไขใดๆ โดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดจะโดนลงโทษขั้นสูงสุด ต้องมีความระมัดระวังเรื่องภาพลักษณ์และศักดิ์ศรี

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: pol g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related