วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กพร.ตั้งเป้า9.2พันคนใน13อุตสาหกรรม ปั้นช่างฝีมือ10จว.'ศก.พิเศษ'

 16 เม.ย. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

4 สาขา คุมเครื่องจักร ช่างเชื่อม ช่างเขียนแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับความสนใจมากสุด
กรุงเทพธุรกิจ กพร.เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือช่าง ใน 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดคอร์สอบรมเน้น 13 กลุ่มอุตสาหกรรมสอดคล้องกับของบีโอไอ ตั้งเป้าอบรม 9,200 คน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ในอนาคต ขณะที่ จ.เชียงราย เร่งอบรมช่างติดตั้ง Fiber Optic รองรับการขยายตัวเชื่อมโยงทั้งภาคธุรกิจ การสื่อสารในพื้นที่
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ได้เดินหน้าตามนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี สงขลาและนราธิวาส จึงได้ ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ ดังกล่าวขึ้น
ทั้งนี้ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแรงงานขึ้นและได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 7,718 คน จากที่ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 9,200 คน คาดว่าจะฝึกอบรมได้เกินเป้าหมายไว้ สำหรับหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมจะเน้นที่สอดคล้องกับกิจการสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในกลุ่มประเภทกิจการ 13 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสาขาที่ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจมากที่สุดมี 4 สาขา คือ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะคนทำงานในท้องถิ่น ที่จะเป็นอีกทางช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและรายได้ เตรียมความพร้อมวัยกำลังแรงงาน รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายประชารัฐ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
ด้าน นายบำรุง จามีกรรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย กล่าว เมื่อเร็วๆ นี้สพร. 20 เชียงราย ได้ใช้แนวทางประชารัฐ ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด และบริษัท จำกัด มหาชน อินเตอร์ลิงค์ สาขาภาคเหนือ จัดหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการตรวจซ่อมระบบเครือข่าย Fiber Optic (เส้นใยแก้วนำแสง) ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 2 รุ่น ให้กับ ช่างชุมชน ช่างในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 48 คน ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จะได้เรียนรู้ทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้หัวข้อความปลอดภัยในการตรวจซ่อมระบบเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง การเข้าหัวสาย การสไปรท์สาย การเก็บสาย ปฏิบัติติดตั้ง และตรวจซ่อม ตัวกระจายสัญญาณ wifi สร้างระบบงานผ่านบริการเน็ต เช่น การติดตั้งกล้องระบบ IP CCTV
"เชียงราย เป็น 1 ใน10 จังหวัดพื้นที่เขตพัฒนาฯ ที่จะมีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม จึงมีความจำเป็นต้องการมีผลิตช่างฝีมือในสาขาต่างๆ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย ซึ่งช่างติดตั้ง Fiber Optic กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดอย่างมาก เนื่องจากมีการติดตั้งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการรับส่งสัญญาณภาพในพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและการบริการต่างๆ สร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและสถานการณ์ที่ร้ายแรงลงได้ จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมาก" นายบำรุง กล่าว--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Comment
Related