วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

 07 พ.ย. 2561 08:00 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

....* เอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมด้วย ปริญญา จินต์จันทร์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม และคณะ อสม.เทศบาลนครนครปฐม ลงพื้นที่ชุมชนคตกฤช นำสิ่งของเครื่องใช้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังปัญหา และเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ
....* เอกรัฐ หลีเส็น พ่อเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยมอบบ้านให้กับ นางอีนา มะยุนุ และครอบครัว ซึ่งการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินงานตาม "7 วาระนราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ในเรื่อง นราแบ่งปัน ที่ให้คนนราธิวาสทุกวัยร่วมใจแบ่งปัน สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูล
....*สุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล พร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร และตัวแทนจิตอาสา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมมีการพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และมอบบ้านดำรงธรรม เอื้อบุญ อุ่นรัก อำเภอเมืองสตูล ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 1 ราย
บรรยายใต้ภาพ
เอกพันธุ์ คุปตวัช
เอกรัฐ หลีเส็น--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 8 พ.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related