วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

รายงานพิเศษ: จับตา'มิติ'การพัฒนาชายแดนใต้ของ ศอ.บต. และการรู้ทัน'บีอาร์เอ็น'ของแม่ทัพคนใหม่

 19 ก.ย. 2563 04:37 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมือง ไม้ขม รายงาน
ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือสถิติการก่อการร้ายลดลงเป็นอย่างมาก ถ้านำไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ การก่อเหตุในปีที่ผ่านมา ซึ่งถ้าคิดโดยที่ไม่มีฐานข้อมูลอื่นๆ มาสนับสนุน ก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่า สถานการณ์ที่ลดลงสืบเนื่อง จากยุทธการในการปิดล้อม ตรวจค้น จำกัดเสรีภาพของแนว ร่วม จนไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวเพื่อก่อเหตุร้ายได้เหมือน เดิม
แต่จากการข่าว เข้าถึงข่าวของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็นในขั้นสูง ก็จะรู้ว่าที่เหตุร้าย รายวัน ลดน้อยลง มาจากการเปลี่ยนยุทธวิธีของบีอาร์เอ็น ที่ต้องการลดการใช้ความรุนแรงลง ลดการสร้างอาร์เคเคเพื่อก่อเหตุร้าย แต่ใช้การสร้างมวลชน สร้างกองกำลังทหารเด็ก เพื่อเตรียมการในอีก 10 ปี ที่จะมีการก่อการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ดังนั้น ถ้ากองทัพ ถ้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ไม่ต้อง การให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบรรลุเป้าหมายในอีก 10 ปี สิ่งที่ต้องทำอย่างเข้มข้นคือ ต้องมียุทธศาสตร์ในการทำลายแผนการของบีอาร์เอ็น
โดยเฉพาะการทำลายรากฐานของบีอาร์เอ็นในประเทศมาเลเซีย ผ่านกลไกระดับประเทศ หรือระดับโลก เพื่อให้มาเลเซียและประเทศในกลุ่ม โอไอซี รวมถึง เอ็นจีโอ ในเวทีสากลของสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ให้เลิกสนับสนุนแนวทางการแบ่งแยกดินแดนของบีอาร์เอ็น
ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของ จ.สงขลา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องทุบทิ้งโครงสร้างของบีอาร์เอ็น ทั้งโครงสร้างด้าน การเมือง ในภาคประชาสังคม ค้นหาและทำลาย ขบวนการเยาวชน ขบวนการเด็กกำพร้าที่อยู่ในการ บ่มเพาะ ขององค์กรต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่สำคัญต้องค้นหาและกำจัดแหล่งที่มาของเงินทุน ที่ให้การสนับสนุนขบวนการ ทั้งที่เต็มใจและที่จำยอม ซึ่งโครงสร้างเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนในพื้นที่ไม่ได้สลับซับซ้อน เพียงแต่ที่ผ่านมา กอ.รมน.รู้แต่ไม่คิดที่จะทำลาย และไม่คิดที่จะหาหลักฐาน เพื่อเอาผิดกับองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างหาก
ถ้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ไม่ต้องการให้บีอาร์เอ็น บรรลุเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ และต้องไม่เข้าใจผิดว่า ที่สถานการณ์ความรุนแรงลดลงเป็นเพราะฝีมือของ แม่ทัพ ที่ทำให้แนวร่วมในพื้นที่ หัวหด ไม่กล้าออกมาวางระเบิด ไม่กล้าออกมาก่อเหตุ ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความรุนแรงมาเป็นการดำเนินงานทาง มวลชน ของบีอาร์เอ็นในครั้งนี้ ถ้ากองทัพ ถ้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารู้เท่าทันบีอาร์เอ็น และมียุทธศาสตร์ในการต่อสู้กับบีอาร์เอ็น โดยยุทธศาสตร์และยุทธวิถีที่ถูกต้องจะเป็นผลดีต่อการ ดับไฟใต้ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่ง
เพราะจะทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ผล เพราะถ้าสถานการณ์ความรุนแรงลดลง ความมั่นใจของคนในพื้นที่ต้องดีขึ้น นักลงทุนทั้งที่เป็นกลุ่มทุนในประเทศและต่างประเทศ ก็จะมาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าไม่มีเรื่องการก่อการร้าย เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนในหลาย มิติ ด้วยกัน ไปดูแผนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2564 กันบ้างว่ามีแผนที่สำคัญๆ ว่า ถ้าทำสำเร็จจะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และคนในพื้นที่จะมีคุณภาพดีขึ้นอย่างไร
แผนงานใหญ่ๆ ที่อยู่ในแผนพัฒนาของ ศอ.บต.ที่จะนำมากล่าวถึงมีอยู่ 3 แผนงานที่ ครม.อนุมัติแล้วนั้น คือ แผนพัฒนาด่านชายแดน 9 ด่านใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ด่านชายแดน อ.สะเดา, ปาดังเบซาร์ และด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก, ตากใบ และบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส ด่านชายแดน อ.เบตง จ.ยะลา และด่านชายแดน อ.ควนโดน และ อ.เมือง จ.สตูล ในวงเงิน 817.89 ล้านบาท ซึ่งด่านชายแดนทั้ง 9 ด่านหากมีการพัฒนาให้มีความพร้อม มีการเชื่อมโยงด้วยยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องชัดเจน จะเป็นการสร้างมูลค่าการค้าชายแดนให้กับประเทศ และคนในพื้นอย่างมหา ศาล
แผนงานที่ 2 คือแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากกับคนในพื้นที่เป็นการเสริมความมั่นคงให้กับครัวเรือน ที่ผู้รับประโยชน์เป็นคนในพื้นที่อย่างแท้จริง
แผนงานที่ 3 คืนแผนพลังงานไฟฟ้าครบวงจร ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเกิดขึ้น 100 โรง โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน แต่คนในพื้นที่คือผู้ได้ประโยชน์จากการจ้างงาน และการปลูกพืชโตเร็ว เช่น ไม้ไผ่ ไม้โตเร็วๆ อื่นๆ เพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้าในการผลิตกระแสไปขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และยังมีผลประโยชน์อื่นๆ ที่คนในพื้นที่จะได้รับจากการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าชุมชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยากจน เพราะปัญหาการก่อการร้ายจากขบวนการแบ่งแยกดินแดน ถ้าสามารถแก้ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนได้ และโดยศักยภาพของ ศอ.บต.ภายใต้การนำของ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มั่นใจได้ว่าจะทำให้แผ่นดินปลายด้ามขวานดีขึ้นในระดับที่คนในพื้นที่มีความ มั่นคง อย่าง ยั่งยืน ก็ได้แต่คาดหวังว่า พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ จะเข้าใจยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของบีอาร์เอ็น และทุบทำลายโครงสร้างของบีอาร์เอ็นที่กล่าวมาข้างต้นให้ได้ เพื่อจะได้เห็น ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียที.

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 19 ก.ย. 2563
News Code: g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

Comment
Related