วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Rubber City พรอมรับนักลงทุน ศอ.บต.ดันเชื่อมตลาดต่างประเทศ

 09 ก.พ. 2562 07:38 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

โดย...อัศวิน ภควรรณ
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ซึ่งตั้งต้นกันมาหลายปี ขยับเข้าใกล้ความจริงมาอีกครั้งหนึ่ง โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ บุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของ โครงการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราขณะนี้มีความพร้อมทั้งหมด โครงสร้างสาธารณูปโภค ถนน ประปา ระบบน้ำ ไฟฟ้า ฯลฯ เพียงแต่รอนักลงทุนเข้ามาดำเนินการตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนแล้ว 3 ราย
"ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะปรับปรุงพัฒนาตามลำดับ ซึ่งมีประมาณ 3-4 โซน โซนนิคมอุตสาหกรรมยางพาราและฟรีโซน ฯลฯ พัฒนาตามลำดับแต่ละโซน ตามการเข้ามาของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุน"
ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา นั้น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า มีความคืบหน้าไปมาก โดย กนอ.รับมอบการโอนที่ดินจากกรมธนารักษ์แล้ว ส่วนหนึ่งประมาณ 600 ไร่ จากเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 1,100 ไร่ โดยประมาณเดือน มี.ค.นี้ จะโอนแล้วเสร็จทั้งหมด กนอ.ก็จะดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค จากนั้นก็จะประกาศขายให้กับภาคเอกชนเพื่อดำเนินการลงทุนต่อไป
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร
ด้าน พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร หรือ Rubber City เพื่อผลิตยางพาราแปรรูป ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา พื้นที่ 4 ตำบล ในเดือน ก.พ.นี้ เริ่มการปรับพื้นที่แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 15 เดือน
"ทาง ศอ.บต.เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการพัฒนาทั้งหมด ทั้งพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อย่างน้อย 14 พื้นที่ เข้าด้วยกันทั้งหมด"
พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า โครงการที่ ศอ.บต.จะขับเคลื่อนต่อไปคือการพัฒนาไร้รอยต่อมิติใหม่ การพัฒนาชายแดนใต้ สังคมที่ไร้รอยต่อ ทรัพยากรที่ไร้รอยต่อ ทุกด้านต้องเชื่อมเข้าด้วยกัน เช่น เยาวชนที่กำลังศึกษา จากนั้นคือการมีงานทำ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ออกแบบการใช้แรงงานในประเภทต่างๆ ไว้ ที่หลายโรงงานมีความต้องการแรงงาน
"ศอ.บต.จะมีการหารือกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบุคลากรมารองรับ โดยเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตมีงานทำและมีที่ยืน โดยขับเคลื่อนดึงทุกภาคส่วนทุกทิศทางเข้าด้วยกัน ศอ.บต.จะเป็นตัวประสานเพื่อทำให้เป็นพื้นที่ไร้รอยต่อ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กับพื้นที่อื่น"
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า โครงการ Rubber City และเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา จะเป็นพื้นที่การผลิตยางพาราหลักของประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและในประเทศ จะดำเนินการเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติไร้รอยต่อ คือการพัฒนามิติใหม่ในการพัฒนาชายแดนใต้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงระบบการตลาดที่ปลายน้ำ
"ให้มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในภาคเศรษฐกิจด้วย"
ทั้งนี้ Rubber City ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา พื้นที่รวม 1,248 ไร่ รองรับอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ยางพาราและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ล่าสุดปลายปี 2560 มีกลุ่มนักลงทุนจากมาเลเซีย ไต้หวัน จีน และญี่ปุ่น แจ้งความประสงค์จองพื้นที่เพื่อประกอบกิจการแล้วประมาณ 500 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจอยู่ระหว่างการตัดสินใจเข้ามาลงทุนอีกจำนวน 179 ไร่ เนื่องจากมีศักยภาพระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆ ทั้งในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ที่มา: www.posttoday.com
#เศรษฐกิจ #ยางพารา #ศอ.บต. #นิคมอุตสาหกรรมยางพารา #RubberCity
News Code: soc g:posttoday g:agency g:post p:wptd v:netnews

Comment
Related