วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เงินติดล้อ พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้าในพื้นทีควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด

 19 ก.ค. 2564 16:41 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เงินติดล้อ ขานรับนโยบาย ธปท. ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยลูกค้าในพื้นที่ควบคุมตามประกาศ 13 จังหวัด
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลูกค้าที่ประกอบอาชีพในเขตพื้นควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ 13 จังหวัดลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการประกอบกิจการของภาครัฐลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับความช่วยเหลือกับบริษัทฯทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่ยังคงสามารถประกอบกิจการแต่รายได้ลดลง เนื่องมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 เยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: pr g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment