วันศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ตัวแทนรัฐไทยยืนยันหนักแน่น "อานัส อับดัลเราะห์มาน-อับดุล อาซิซ ญะบัล"ตัวจริงBRN

 24 ม.ค. 2563 03:17 น. | หมวดหมู่ การเจรจาเพื่อสันติ
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ยะลา - เปิดครั้งแรก "พล.ต.ธิรา แดหวา" ตัวแทนรัฐบาลไทยที่บินไปคุยนอกรอบที่มาเลย์ ยัน "อานัส อับดัลเราะห์มาน" และ "อับดุล อาซิซ ญะบัล" คือ 2 ตัวจริงฝ่าย BRN มั่นใจกระบวน การพูดคุยสันติสุขหลังจากนี้เดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพบนแผ่นดินไฟใต้ได้แน่นอน
พล.ต.ธิรา แดหวา ที่ปรึกษาและตัวแทนของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในสังกัดกองทัพภาค 4 เปิดเผยกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรก หลังเดินทางไปเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือในการเตรียม การเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ว่า ตนเดินทางไปในนามผู้แทนของ พล.ต. เกรียงไกล ศรีรักษ์ ซึ่งอยู่ในคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย และในนามของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการประสานไปยังกลุ่มขบวนการ บีอาร์เอ็น เพื่อเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุข จนได้มีการส่งสัญญาณให้ไปพบกับตัวแทนของกลุ่มในวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ประเทศมาเลเซียดังกล่าว ซึ่งการเดินทางไปพบกันครั้งนี้ฝ่ายคณะพูดคุยของไทยก็กังวลในเรื่องของการพบปะว่าจะได้ไปพบกับใคร แต่เมื่อได้พบกับนายอานัส อับดัลเราะมาน (Anas Abdulrahman) กับนายอับดุล อาซิซ ญะบัล (Abdul Aziz Jabal) ซึ่งได้เปิดเผยตัวว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มองค์กรนำของขบวนการบีอาร์เอ็นก็คลายกังวลไปเปลาะหนึ่ง
พล.ต.ธิรากล่าวว่า ยังมีข้อกังวลต่อมาอีกคือ ในอดีตตัวแทนของขบวนการบีอาร์เอ็นที่เข้ามาพูดคุยสันติสุขกัน ดูเหมือนถูกบังคับให้ต้องเข้าร่วมโต๊ะพูดคุย ซึ่งสังเกตจากข้อเสนอที่ผ่านมาทางคณะพูดคุยฝ่ายของรัฐบาลไทยไม่สามารถที่จะตอบรับข้อเสนอตามความต้องการได้เลย แต่ในปัจจุบันนั้นฝ่ายรัฐบาลไทยก็มีการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการมาก่อน จึงได้ออกมาเป็นโรดแมป (Road map) และกรอบข้อตกลงเบื้องต้น (TOR) ที่มีเป้าหมายของการเดินหน้าการพูดคุยสันติสุขว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
"โดยหลังจากนี้การพูดคุยสันติสุขในครั้งที่ 1 จะต้องมีการพบปะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกัน แสดงความปรารถนาที่ดี และแสดงจุดยืนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับว่าทั้งสองฝ่ายต้องการสันติวิธี ต้องการให้เกิดความสันติสุข" พล.ต.ธิรากล่าว และเสริมว่า
ในส่วนของการแถลงการณ์ของฝ่ายบีอาร์เอ็นที่ออกมาฉบับล่าสุดนั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าเป็นไปตามข้อตกลงกัน โดยในการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการนั้น ทางตัวแทนกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นก็กล่าวถึงเรื่องของคุณภาพชีวิต ความเป็นธรรม และสุดท้ายคือเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยไม่มีการบอกกล่าวถึงประเด็นเรื่องของรูปแบบการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างกรณีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ทางการไทยก็ทำมาโดยตลอด แต่กลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นอาจจะไม่ได้รับรู้หรือไม่ได้ติดตาม ซึ่งในการพูดคุยครั้งแรกทางบีอาร์เอ็นอาจจะยังรับไม่ได้ในเรื่องของความเป็นธรรมของประชาชน และยังมีการดูแลประชาชนน้อยไป แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเรื่องความเท่าเทียม และได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ในทุกๆ เรื่องแล้ว
พล.ต.ธิรากล่าวอีกว่า สำหรับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป จะต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆ เรื่อง เช่น การ สร้างความรับรู้ในกระบวนการพูดคุยสันติสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ที่เพื่อจะได้ช่วยกัน สร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการพูดคุย หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ก็มีการเดินหน้าทั้งการระดมความรู้ ความคิดเห็น อาทิ การประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ซึ่งมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางการพูดคุยสันติสุข
"รวมถึงการตั้งสภาสันติสุขตำบลขึ้นใน 290 ตำบลในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งผู้นำชุมชนและผู้นำพื้นที่เข้าร่วม โดยจะมีการพูดคุยชี้แจงเพื่อให้ผู้นำเหล่านี้ได้ไปบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบในเรื่องราวต่างๆ และสุดท้ายคือสื่อมวลชนในพื้นที่ที่จะต้องนำเสนอความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุข" ที่ปรึกษาและตัวแทนของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าว
พล.ต.ธิรากล่าวต่อไปว่า สุดท้ายคือข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกังวลถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนของขบวนการ บีอาร์เอ็นที่ออกมาร่วมพูดคุยในครั้งนี้ว่า จะเป็นตัวจริงหรือไม่นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลและประวัติบุคคลหลังทราบว่าใครได้มาเป็นตัวแทนขบวนบีอาร์เอ็นพบว่า บุคคลทั้งสองก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นจริง เป็นคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีประวัติในข้อมูลของการข่าว อีกทั้งจากการพบปะพูดคุยกันที่มาเลเซียทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ สมารถยืนยันได้ว่าบุคคลทั้งสองเป็นตัวแทนขบวนการบีอาร์เอ็นจริง
"การที่ได้พูดคุยเมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขครั้งใหม่ เชื่อว่าจะมีข่าวดีตามมา เพราะมีการวางแผนกระบวน การพูดคุยร่วมกันอย่างละเอียดไว้แล้ว ซึ่งไม่ได้เป็นความคิดหรือการกระทำเฉพาะจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น" พล.ต.ธิรากล่าว.

บรรยายใต้ภาพ
พล.ต.ธิรา แดหวา

ที่มา: นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2563
News Code: g:manager g:agency g:paper p:asmd v:paperl

Comment
Related