วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'ปิดทองฯ'แนะเพิ่มมูลค่าทุเรียนใต้

 12 ก.พ. 2562 05:24 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กรุงเทพธุรกิจ "ปิดทองฯ" หนุนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มทุเรียนแกะแช่แข็ง 900 ตันต่อปี ช่วยแก้ปัญหาทุเรียนตกเกรด ด้าน "ยะลา" เตรียมโรงงานรับทุเรียนซิตี้
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ เปิดเผยถึงความ คืบหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ว่าได้เสนอให้ จ.ยะลาพิจารณาการใช้โรงงานแปรรูปเป็นสถานที่แกะและแช่แข็งทุเรียนตามโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่า
คาดการณ์ปริมาณทุเรียนที่จะแกะแช่แข็งประมาณ 900 ตัน จากพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.2562 จะช่วยแก้ไขปัญหาหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียน เพิ่มมูลค่าทุเรียนที่ตกเกรด โดยเฉพาะเป็นการนำทรัพย์สินของทางราชการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าอีกทางหนึ่งด้วย
นายการัณย์ กล่าวต่อว่า ได้ส่งอาสาสมัครไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ตั้งแต่การดูแล ถึงการเก็บเกี่ยว การให้น้ำ การแต่งผล การ ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เป็นต้น
นายพิชิต พนังคสิริ ปลัดอำเภอบันนังสตา กล่าวว่า จากนโยบายให้ จ.ยะลาเป็นทุเรียนซิตี้ มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 38,519,500 บาท จำนวน 2 โรง ที่ อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต และจัดสรรงบจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมจำนวน 12,231,400 บาท รวม 50,750,900 บาท
ทั้งนี้ โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรได้จัดสร้างห้องแกะทุเรียน ห้องแช่แข็งอุณหภูมิ -38 องศาเซลเซียส ขนาด 6 ตัน ใช้เวลาแช่แข็ง 8 ชั่วโมง ห้องแช่เย็น 2 ห้องอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ห้องละ 10 ตัน รวม 20 ตัน และตู้ฟรีซดราย ครั้งละ 150 กิโลกรัม เหลือน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ใช้เวลา 24 ชั่วโมง โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานของเครื่องจักร ห้องแกะ ทุเรียน ห้องแช่แข็งเนื้อทุเรียน และระบบไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านในใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
News Code: das g:kt g:agency g:paper g:nmg p:kt v:paperl

Comment
Related