วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศธ.ยกระดับการศึกษาใต้

 13 ก.พ. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวในการเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ว่า ศธ.ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศธ.ส่วนหน้า เพื่อประสานงานโดยบูรณาการงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศธ. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก ศธ.ส่วนหน้า ได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดจึงต้องมีความชัดเจนเรื่องแนวทางการพัฒนาให้เกิดคุณภาพเชิงประจักษ์--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 14 ก.พ. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related