วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

'อิทธิพล' ลุยพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้

 07 ก.ค. 2564 04:22 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่วธ.ได้เสนอโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ที่มีพื้นที่ 18 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2563 ที่จังหวัดนราธิวาสนั้น ขณะนี้ วธ. ได้จัดทำแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้แล้ว โดยภายในศูนย์แห่งนี้มีพื้นที่ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงสังคมวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส โรงละคร ลานศิลปวัฒนธรรม ห้องถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งจะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดแรกที่นักท่องเที่ยวมาแวะชมก่อนไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน เป็นต้น
รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การ ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 ก.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment