วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ผู้นำศาสนา ร้อง รองผบ.ตร. ตรวจสอบปมพิรุธเลือกตั้งคกก.ศาสนาอิสลาม

 12 ก.พ. 2561 15:00 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

12 ก.พ. 61 เวลา 11.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายมูหามัดซามานี ยูโซ๊ะ ผู้นำศาสนาอิสลามกลุ่มเปอดานา จังหวัดนราธิวาส ในฐานะกลุ่มพลังใหม่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่สันติสุข รวมตัวกัน ยื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.)ด้านกฎหมายและคดี เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการคัดเลือกคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายมูหามัดซามานี ยูโซ๊ะ ผู้นำศาสนาอิสลามกลุ่มเปอดานา กล่าวว่า ตนสงสัยว่าการเลือกตั้งดังกล่าวมีพิรุธ ไม่โปร่งใส อาจเกิดการทุจริต เนื่องจากในวันที่มีการเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนของ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ และอำเภอสุคิริน ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จึงสงสัยว่าอาจจะมีการขโมยบัตรเลือกตั้ง เพราะคณะกรรมการฯทราบดีอยู่แล้วว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนเท่าใด การตรวจนับคะแนน ไม่มีการตรวจนับให้ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์ แต่กลับนำมากองรวมกันอย่างไม่เปิดเผย และไม่มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุม จึงเชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งระหว่างการการรอนับคะแนน เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมี 664 คน มีผู้ไปใช้สิทธิ 642 คน แต่ปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 686 ใบ เป็นบัตรที่ถ่ายเอกสารที่มีหมายเลขกำกับบัตรลงคะแนนซ้ำกัน 2-3 ใบ ซึ่งไม่ใช่บัตรเลือกตั้งฉบับจริงที่มีการเรียงหมายเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์
"บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะกากบาทด้วยบุคคลเดียวกันซ้ำกันหลายใบ และเมื่อมีการนำคะแนนมานับใหม่ ก็ไม่ตรงกับการนับเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว แต่ยังได้รับคำตอบใดๆ จึงอยากให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และตรวจพิสูจน์เอกสารบัตรลงคะแนนว่ามีการกากบาทด้วยบุคคลเดียวกันหรือไม่"
พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อพิจารณาว่าจะมีการมอบหมายให้พนักงานสอบสวนชุดใดดำเนินการตรวจสอบ จะเป็นกองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) หรือจะเป็นคณะพนักงานสอบสอบที่ตั้งขึ้นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ค่อยพิจารณาอีกทีโดยยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใส และตรงไปตรงมา เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ที่มา: http://www.naewna.com

Comment
Related