วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: คนตามข่าว: การุณ สกุลประดิษฐ์ ปูดเองโกงทุน88ล้าน

 12 มี.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เปิดโปงโกง เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านด้วยตัวเอง
ระบุข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พบความไม่ชอบมาพากล
มีการโอนเงินทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการเข้าบัญชีญาติพี่น้อง และคนรู้จัก 19 บัญชี
ตั้งแต่ปี 2551-2561 มากกว่าเงินที่โอนให้ผู้รับทุนจำนวน 77 ล้าน
ยอดยักยอก 88 ล้าน ตั้งกรรมการสอบและแจ้งตำรวจดำเนินคดีแล้ว
เกิด 31 กรกฎาคม 2502 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วค.พระนคร ปี พ.ศ.2524 ปริญญาโท ศษม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 71 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 2554 ปรอ.รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2555
ไต่เพดานมาจากอาจารย์ 1 ระดับ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี
เติบใหญ่เรื่อยมา ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.นราธิวาส 2542-2549, ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนยะลา 2549-2550
ผอ.เขตตรวจราชการที่ 12 ปี 2550-2552 เก้าอี้ระดับ 9 ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 12 ระหว่าง 2552-2555
ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ปี 2555-2556 จากนั้นนั่งรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) พฤศจิกายน 2556
ขยับขึ้นซี 10
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามด้วยเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 2557
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558-2559
22 กันยายน 2530 ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เผยว่าเท่าที่ถามเบื้องต้น ผอ.ยอมรับว่าผิดจริง โอนเงินเข้าบัญชีญาติและคนรู้จัก 19 บัญชี กว่า 88 ล้านบาท--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 13 มี.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related