วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: รายงาน: ชมรมน.ศ.มุสลิม มทร.ศรีวิชัย ออกค่าย 'สร้างอาคารเรียน'

 04 มี.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ ความร่วมมือของภาคประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย รวมพลัง 10 วัน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนกว่า 30 คน ณ มัสยิด บ้านป่าแก่ หมู่ 6 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ด้วยการเรียนการสอนของ มทร.ศรีวิชัยที่มีความหลากหลายของสาขาวิชา ก่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการและความสามารถของนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติจากอาจารย์ผู้สอน การสร้างอาคารอเนกประสงค์ จึงได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการออกแบบเขียนแปลนเพื่อก่อสร้างอาคาร นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ช่วยในเรื่องของการประกอบอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จนสำเร็จได้ภายใน 10 วัน
นายมูบีน ดือราแม (น้องบีน) ประธานชมรมนักศึกษามุสลิม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 มทร.ศรีวิชัย เล่าถึงการสร้างอาคารในครั้งนี้ ว่า ก่อนที่มาสร้างอาคารได้มีการประชุมวางแผนถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะจำนวนนักเรียน เดิมน้องๆ นักเรียนใช้มัสยิดเป็นสถานที่เรียน ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะต้องใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนา สำหรับการออกค่ายจะไม่มีผลกระทบต่อการเรียน เพราะจะออกในช่วงปิดเทอม มีเพื่อนๆ จากต่างสถาบันมาร่วมค่ายด้วย โดยสมัครเข้ามาทางชมรมที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ กำลังคนมาก งานก็จะสำเร็จเร็วขึ้น ในการสร้างอาคารครั้งนี้รู้สึกภูมิใจมาก ทำให้น้องๆ และชาวบ้านมีความสุข หลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนสำรวจพื้นที่ต่อไปว่าส่วนไหนยังขาดแคลน จะได้นำเรื่องเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาต่อไป
นายสุนันท์ แหนะนวล กรรมการมัสยิดอันนูร กล่าวว่า มาอยู่ร่วมกับนักศึกษาตั้งแต่วันที่ลงมาดูพื้นที่และมีความหวังว่านักศึกษาจะมาร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆ กว่า 30 ชีวิต ตลอดระยะเวลา 10 วัน เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกคน ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง แต่ทุกคนก็พยายามทำทีละเล็กทีละน้อย เพื่อให้งานดำเนินไปได้มากที่สุด ด้วยระยะเวลาจำกัด โดยผมและชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันประกอบอาหารร่วมกับนักศึกษา ดูแลที่อยู่อาศัย ความรู้สึกที่มีต่อนักศึกษาทุกคน เห็นถึงความสามัคคี ความตั้งใจ และความรักที่ทุกคนมอบให้ เพราะนอกจากสร้างอาคารแล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ต้องขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ทำให้น้องๆ มีสถานที่เรียนที่เหมาะสม หลังจากนี้จะใช้สถานที่เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายมูอัมหมัดนัสรูณ เหลาะเหม (น้องนัส) นักศึกษาคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปาฏนี จ.ปัตตานี เล่าว่า ทราบข่าวที่เพื่อนๆ ที่ศึกษาอยู่ที่ มทร.ศรีวิชัย พอทราบว่ามีการจัดค่ายก็สนใจมาก เพราะมันเป็นสิ่งที่ได้กับเราโดยตรง หาจากห้องเรียนไม่ได้ ตนอยากมีส่วนร่วมในการสร้างอาคาร มันเป็นอนาคตของน้องๆ ในเรื่องของการศึกษา การมาค่ายอาจไม่ได้สะดวกสบาย การมาค่ายต้องพบกับความลำบาก แต่คือประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุด สำหรับตนมาจากต่างมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ทุกๆ กิจกรรมที่ผ่านมา และในอนาคต คือการสานฝันของเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ทุกชีวิตอาจเลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็เลือกได้ว่าจะสร้างสรรค์สิ่งใดและมอบความสุขให้กับคนอื่นได้อย่างไร การเลือกที่จะเสียสละเวลากิน เวลานอน เวลาพักผ่อน เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในท้องที่ได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร.ศรีวิชัย เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการแสดงพลังจิตอาสาของของนักศึกษา ที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตามการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย ในอนาคตการพัฒนายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นใจ ด้วยแรงกาย แรงใจ และพลังทั้งหมดที่มี เพื่อเปิดโอกาสให้กับอนาคตของชาติได้มีจุดยืน
บรรยายใต้ภาพ
มูอัมหมัดนัสรูณ เหลาะเหม
สุนันท์ แหนะนวล
มูบีน ดือราแม--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 5 มี.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related