วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ทดสอบจัดจราจรอากาศใหม่บินหาดใหญ่

 08 พ.ย. 2561 08:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บวท. ทดลองระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่กับสนามบินหาดใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถรองรับเที่ยวบิน-ท่องเที่ยวภาคใต้ คาดใช้เต็มรูปแบบปลายปี 62
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า บวท. ได้นำระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่มาใช้ทดสอบกับท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภายใต้โครงการ Thailand Modernization CNS/ATM System (TMCS) ซึ่งเวลานี้อยู่ในขั้นตอนการถ่ายโอนระบบการปฏิบัติงานจากระบบปัจจุบันไปสู่ระบบใหม่ จึงต้องตรวจสอบการทำงานของระบบ และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยคาดว่าจะสามารถใช้เต็มรูปแบบปลายปี 62
นายสมนึก กล่าวต่อว่า ระบบนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน และรองรับการท่องเที่ยวในภาคใต้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้การค้าการลงทุน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ทั้งนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการขนส่งของประเทศ เนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคใต้ไปยัง จ.สงขลา สตูล และพัทลุง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญ และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี รวมถึงเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียด้วย
นายสมนึก กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.61 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีเที่ยวบินรวม 31,312 เที่ยวบิน เฉลี่ย 86 เที่ยวบินต่อวัน และในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา บวท. รองรับเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวม 2,661 เที่ยวบิน ประกอบด้วย เที่ยวบินภายในประเทศ 2,411 เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ 250 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นเที่ยวบินไป-กลับ หาดใหญ่-มาเลเซีย 131 เที่ยวบิน และสิงคโปร์ 119 เที่ยวบิน.
ที่มา: www.dailynews.co.th

Comment
Related