สสส.รวมพลนักกีฬาต้นแบบ,ผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจขยายเครือข่ายกีฬาสู่ชุมชน

 16 ก.ค. 2560 12:00 น. | อ่าน 0
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะความรู้แก่นักกีฬาต้นแบบและภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเชิงกลยุทธ์ การทบทวนสาระวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและการออกกำลังกายตลอดจนการถอดบทเรียน การปฏิบัติงานของนักกีฬาต้นแบบและภาคเครือข่ายองค์กรสุขภาพเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายผล ซึ่งได้จัดอบรมโครงการนี้ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค. 60 ที่โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน)

มีนักกีฬาต้นแบบและผู้นำเครือข่ายรวมถึงสมาคมกีฬามาร่วมอบรมทั้งสิ้น 100 กว่าคน ซึ่งวันแรกนั้นหลังจากเดินทางมาถึง โรงแรมมิลฟอร์ด หัวหิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กัน โดยมี อาจารย์อุดม วงศ์หอม มาเป็นวิทยากร ละลายพฤติกรรมของทุกคน และให้ทุกคนร่วมทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนหลักการทำงานในแต่ละชุมชน

จากนั้นในการอบรมวันที่สอง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60 นั้นเป็นกิจกรรมและการอบรมโดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโรส ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธานเปิดอบรมและได้กล่าวถึงโครงการนี้ก่อนที่ผู้อบรมจะเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อ ง"บุคคลสุขภาพ" แบ่งเป็นเรื่องกิจกรรมทางกาย, การออกกำลังกายและป้องกันการบาดเจ็บ และเรื่องของโภชนาการและวิถีชีวิต จาก เพิ่มศักดิ์ และเรื่องของโภชนาการและวิถีชีวิต จาก เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์ อดีตรองอธิการบดี มรภ.เชียงใหม่

ต่อด้วยกิจกรรมภาคบ่ายนั้น เป็นการเสวนาเกี่ยวกับประเด็น สุขภาพมวลชน โดยนายวรพงศ์ พัชรวิชญ์ จากโครงการพี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย), นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ สมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส, นายบุญชัย แซ่เต้ เลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายจาการียา เปะเตะตะ ค่ายผนำเยาวชน สสส. จาก จ.นราธิวาส และมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ก่อนจะแยกเป็น 2 กลุ่ม ในการแบ่งปันความคิด โดยกลุ่มที่ 1 เป็นนักกีฬาต้นแบบและผู้นำจังหวัด กลุ่มที่สอง เป็นผู้แทนสมาคม และผู้นำเยาวชนก่อนจะปิดท้าย วันด้วย กิจกรรมกีฬาชายหาดที่ทำร่วมกัน

ด้าน นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า "สำหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแผนงานที่เข้ามาประสานองค์กรกับเครือข่ายกีฬาให้มีกิจกรรมกีฬาให้ปราศจากเรื่องของปัจจัยเสียง ในการทำงานของเรามีการขยายเครือข่ายเป็นจำนวนมาก และโครงการอบรมนั้นทาง สสส. เราจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว แต่มาครั้งนี้ครั้งแรกที่เรานำผู้นำทุกคนและนักกีฬาต้นแบบ มาร่วมอบรมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน และที่เลือกโรงแรมมิลฟอร์ด หัวหิน เพราะเดินทางสะดวก รวมถึงมีสถานที่ในการทำกิจกรรมด้วย สิ่งสำคัญ 3 แนวทาง ก็คือเป็นการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ, การระดมความคิดจากการทำงาน และแนวการพัฒนาต่อไป

การมารวมกลุ่มของผู้นำชุมชนทั้งประเทศเป็นโอกาสอันดีให้ทุกคนได้มาร่วมทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณืกิจกรรมกลุ่มให้เกิดขึ้น และที่ได้คาดว่าคุ้มประโยชน์ และผูนำทุกคนได้นำไปปรับปรุงโครงการในชุมชนของตัวเอง เนื้อหาที่เรานำมาอบรมจะเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุม ปลูกฝังให้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยกว้าง เรียนรู้กระบวนการเพื่อไปขยายผลในชุมชน อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้ให้เต็มที่ และแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดซึ่งกันและกัน"

ขณะที่ 2 ผู้มาอบรมโดยเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่ายสุขภาพจากโครงการ พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) นายพงศกร ฤทธิ์ เต็ม ผู้นำโครงการพี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า "ตนติดตามโครงการการอบรมของ สสส. มาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแล้ว และเคยเข้าร่วมโครงการผู้อบรมพี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย ก่อนจะได้รับเกียรติจาก อ.วรพงศ์ พัชรวิชญ์ มาร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายที่อยากจะทำให้ตนนั้นคิดทำอะไรให้กับจังหวัดที่เราอยู่ โครงการพี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) ทำให้เด็กด้อยโอกาสใน จ.เชียงราย สามารถว่ายน้ำได้ และช่วยเหลือตนเองได้ ก็เป็นการลดอัตราเสี่ยงเด็กจมน้ำได้มากทีเดียว ตรงนี้ต้องขอขอบคุณ สสส. กับการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปด้วยครับ"

อีก 1 ผู้อบรมที่ได้แนวคิดจากการอบรมครั้งนี้ไม่น้อยก็คือว่าที่ร้อยตรีหญิง ภมร ไชยงาม ผู้นำโครงการพี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) จ.สุรินทร์ กล่าวว่า "ตนเคยทำเกี่ยวกับไลฟ์เชฟวิ่งของ จ.ยโสธร ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดอยู่โครงการนี้ก็คือโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ซึ่งตนก็มีความสนใจ และเมื่อได้มารู้ว่า สสส. เปิดโครงการอบรมีพี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย) โดยมีระดับผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผูอบรมก็เลยสนใจ และมาร่วมอบรม ซึ่งของสสส. ก็จะเน้นในเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพ และปลอดภัย ซึ่งตรก็ได้ความรู้มากจากโครงการนี้ซึ่งการมาอบรมครั้งนี้นั้น ก็ทำให้ตนได้ความรู้มากขึ้น เพิ่มในส่วนของเทคนิคตรงนี้ก็ได้เพิ่ทความรู้เรื่องของในกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยว่า เราต้องแนะนำเขาอย่างไร ซึ่งได้หลายสิ่งมาประยุกต์ใช้ได้มากเลยทีเดียว"

นี่คือวันที่สองที่เหล่านักกีฬาต้นแบบและผู้นำเครือข่ายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดการทำงานซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ความรู้เพิ่มเติมจากเหล่าวิทยากรมืออาชีพกลับไปเพื่อขยายเครือข่ายกีฬาสู่ชุมชนของตัวเอง



บรรยายใต้ภาพ

ผู้เข้าร่วมการอบรมจากทั่วประเทศไทยถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้ากิจกรรมกีฬาชายหาด

วิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการ กกท. และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. พร้อมด้วยวิทยากรมากมายร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติเสริมทักษะความรู้การสร้างเสริมสุขาพนักกีฬาต้นแบบและผู้นำเยาวชน ภายใตแผนงานอุปถัมภ์กีฬา สสส. ที่โรงแรมมิลฟอร์ด (หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าร่วมอบรมสนุกสนานกับกิจกรรมให้ช่วงนันทนาการ

แข่งวิ่งเปี้ยวชายหาดเป็นไปอย่างสนุกสนาน

แบ่งกลุ่มแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้ความสามัคคี--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Comment
Related