ชาวนาสงขลาทวงถามพันธุ์ข้าว

 09 ก.พ. 2560 08:00 น. | อ่าน 10
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา สมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นำโดยนายกาจบัณฑิต รามมาก รองประธานสมาพันธ์ นายครรชิต เหมะรักษ์ กรรมการสมาพันธ์ และนายถาวร แซ่อิ้ว ประธานชมรมชาวนา จ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรื่องขอคำตอบในการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา หลังจากสมาพันธ์ และชมรม ยื่นหนังสือร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อขอเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกให้เกษตรกรชาวนาข้าวคาบสมุทรสทิงพระ (อ.ระโนด, อ.กระแสสินธุ์, อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร) จ.สงขลา ที่ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนจากอุทกภัย แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ทั้งนี้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าฯสงขลา เป็นตัวแทนรับหนังสือ ก่อนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงตัวแทนเกษตรกรรับทราบ

นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จ.สงขลา กล่าวว่า จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/2560 ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ในภาพรวมได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ครอบครัวละ 3,000 บาท โดยพิจารณาครั้งที่ 1 แล้ว 20,313 ราย วงเงิน 69,939,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ส่วนที่เหลือจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

"ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้พิจารณาอนุมัติด้านพืช 4,814 ราย พื้นที่เสียหาย 27.5 ล้านไร่ เป็นเงิน 32.5 ล้านบาท ด้านประมง ปลาในกระชังเสียหาย 80 ตารางเมตรา เป็นเงิน 25,200 บาท เรือประมง 2 ลำ ลำละ 95,000 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท ด้านปศุสัตว์เสียหาย 17 ราย เป็นเงิน 269,660 บาท ในส่วนที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 17 กุมภาพันธ์" นายปพนกล่าว--จบ--

--มติชน ฉบับวันที่ 10 ก.พ. 2560 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related