อักษรายกทีมไปมาเลย์ถกไฟใต้ นัดเจรจาปลายเมษานี้

 16 เม.ย. 2559 19:28 น. | อ่าน 977
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ว่า ขณะนี้ทีมเจรจามีการปรับการพูดคุย และขอบเขตที่จะพูดคุย โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซีย ในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนเมษายนโดยมี พล.อ.อักษรา เกิดผล เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้การพูดคุยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแรกใน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงต้องค่อยๆ พูดคุยเจรจาเพราะยังถือว่าเป็นขั้นแรกจึงต้องเจรจาหาจุดตกลงร่วมกันให้ทุกอย่างมีสันติสุขอย่างยั่งยืน 

 

Source: มติชน ฉบับวันที่ 11 เม.ย. 2559

Comment
Related