วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เขื่อนบางลาง สวรรค์...ที่ถูกลืมเลือน

 23 ส.ค. 2559 16:44 น. | อ่าน 3285
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา...เหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อ ทำให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในภาคอื่นๆ มอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เป็นดินแดนที่น่ากลัว....แต่ที่จริงแล้ว ดินแดนแห่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสิ่งสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้คน อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี และอื่นๆ อีกมากมาย...อาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่นั้น ถือว่าไม่น้อยหน้าภาคใดๆ ในประเทศไทย
      เขื่อนบางลาง..ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงาม...จนเป็นที่ร่ำลือ...ว่าเป็น “สวรรค์บนแดนดิน” อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้ “สวรรค์บนแดนดิน” แห่งนี้ เป็น “สวรรค์ที่ถูกลืม”

ข้อมูลทั่วไป เขื่อนบางลาง

      โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นับเป็นโครงการอเนกประสงค์แห่งหนึ่ง ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โครงการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการออกแบบงานด้านวิศวกรรมศาสตร์เรื่อยมา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคส่วนนี้ ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2516 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การจัดหาแหล่งที่มาของการลงทุน การจัดทำรายละเอียด การเรียกประกวดราคางานก่อสร้างด้านโยธาของโครงการและอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ
      เขื่อนบางลาง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2519 แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2524 เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากราษฎรในพื้นที่ หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ เขื่อนแห่งนี้ จึงมีขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ในภูมิภาคนี้ของประเทศอย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524

สวรรค์ของนักท่องเที่ยว สไตล์อนุรักษ์
      นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพ หรือนั่งเรือชมทัศนียภาพป่าฮาลา เกาะแก่งเหนือเขื่อนบางลาง สัมผัสธรรมชาติของป่าฮาลา ผืนป่าบริสุทธิ์ ซึ่งอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้แปลกๆ ซึ่งเป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ใบไม้สีทอง ปาล์มบังสูรย์ เฟินดึกดำบรรพ์ บัวผุด เป็นต้น สามารถชมสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ฝูงช้าง ฝูงกระทิง กวางป่า หมูป่า เก้ง นากใหญ่ขนเรียบ ฝูงลิง ค่าง กินยอดหลุมพอริมฝั่งคลองต่างๆ ในผืนป่าฮาลา 

      นอกจากนี้ยังได้สัมผัสนกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นนกเงือกที่มีมา เช่น นกชนหิน นกเงือกปากดำ นกกาฮัง ที่หาดูได้ง่าย บริเวณคลองน้ำใส คลองฮาลา และคลองฮาลาซะห์ ตลอดจนน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกกิตติโชควัฒนา น้ำตกคลองโต๊ะโมะ และน้ำตกคลองน้ำใส

"บ้านโต" หมู่บ้านในตำนานจมใต้บาดาลนาน 36 ปี
      เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59 จากกรณีน้ำในเขื่อนบางลาง บ้านกาโต ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา มีปริมาณลดลงจนถึงแห้งในบางจุด จนสามารถมองเห็นพื้นที่ดินด้านล่าง และตอต้นไม้ขนาดใหญ่แห้งตายเรียงรายจำนวนมากได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ห่างจากจุดใต้สะพาน ยังพบสิ่งมหัศจรรย์หลังน้ำลด คือ หมู่บ้านในอดีต ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เรียกว่า "บ้านโต" เป็นหมู่บ้านในตำนานที่หายไป หลังจากทางราชการมีการสร้างเขื่อนบางลาง ตั้งแต่ปี 2518 กระทั่งสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้เมื่อปี 2524 ทำให้หมู่บ้านทั้งหมด จมอยู่ใต้น้ำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และมีการจัดสรรที่ดินทำกิน ให้กับชาวบ้านย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านคอกช้าง และบ้านฆอแย ซึ่งในอดีต บ้านโต เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีถนนตัดผ่านเป็นเส้นทางหลักเชื่อมการเดินทางระหว่างเบตง และยะลา การค้าขายรุ่งเรือง มีเหมืองแร่ดีบุก รวมทั้งโรงเรียน มัสยิด วัด โรงพัก อนามัย ตลาด และบ้านเรือนของชาวบ้าน
 

      นายจองอิม แซ่จ่อง อายุ 65 ปี ชาวบ้านที่เคยอาศัยที่บ้านโต เปิดเผยว่า บ้านโต ในอดีตมีความเจริญมาก แต่หลังจากมีการสร้างเขื่อน หมู่บ้านก็จมน้ำ ชาวบ้านทั้งหมดย้ายถิ่นฐานไปตั้งที่บ้านคอกช้าง และบ้านฆอแย ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ จมอยู่ใต้น้ำกว่า 36 ปี แต่เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง จะสามารถมองเห็นซากบ้านเรือน และสถานที่สำคัญต่างๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งในปีนี้น้ำลดลงมาก มองเห็นหมู่บ้านในตำนานได้อย่างชัดเจน สร้างความตื่นตาตื่นใจกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา และแวะถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
      หากเปรียบความสวยงามของธรรมชาติของเขื่อนบางลาง ที่เปรียบได้กับ “สวรรค์” แห่งหนึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแนดภาคใต้ ที่อาจจะถูกกลบด้วยภาพข่าวความรุนแรงของเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ แต่ความสวยงาม ของ “สวรรค์” อาทิเช่น เขื่อนบางลาง ก็มิได้หายไปไหน...ยังคงดำรงอยู่รอคอยการเข้ามาสัมผัสของผู้คนต่างถิ่น เปรียบได้ดั่งความงดงามของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่ยังดำรงอยู่ดังเดิม...และรอคอยให้ผู้คนทั้งประเทศได้มาสัมผัส…

แหล่งที่มาข้อมูล
1. http://www.thairath.co.th/content/664516
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนบางลาง  

Comment