วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เดินหน้าสู่การสร้างความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์...3 เมืองเศรษฐกิจ

 10 ส.ค. 2559 17:22 น. | อ่าน 2584
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ในการใช้มิติทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในมิติสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด “โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ซึ่งเริ่มต้นด้วยการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ 3 เมือง อย่างไรก็ตามการที่จะใช้มิติเศรษฐกิจ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มิติทางด้านความปลอดภัย จะเดินหน้าคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน

เหตุการณ์รุนแรงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
      ข้อมูลสถิติการก่อเหตุร้ายรายวันจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ในช่วงปี 2547 – 2558 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการแนวโน้มการลดลงของจำนวนเหตุร้ายรายวัน โดยในปี 2558 จำนวนเหตุร้ายรายวัน มีจำนวนเหตุการณ์ต่ำที่สุดในช่วง 11 ปี นอกเหนือไปจากนั้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พันเอกยุทธนาม  เพชรม่วง  รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  เปิดเผยว่า  จากการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ พระราชทาน  “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางการเมืองนำการทหาร โดยใช้แนวทางสันติและการบังคับใช้กฏหมายด้วยความเสมอภาค และความเป็นธรรมควบคู่กับการพัฒนา ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการต่อพี่น้องประชาชน โดยใช้ยุทธศาสตร์ประชาชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ ประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข และโครงการพาคนกลับบ้าน  จึงทำให้สถิติเหตุการณ์และการสูญเสียลดลง ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวม มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น ภาพรวมสถานการณ์  ในห้วงเวลา 3 เดือนแรก ได้เกิดเหตุการณ์รวม 75 เหตุ ลดลงไปจากห้วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 38 เหตุ มีการสูญเสียจำนวน 77 ราย ลดลงจากห้วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 113 ราย
 

      สำหรับการปฏิบัติงานด้านการควบคุมพื้นที่  มีการเพิ่มศักยภาพกำลังความรับผิดชอบในพื้นที่ โดยร่วมมือและแบ่งมอบความรับผิดชอบการปฏิบัติงานร่วมกันของกำลัง 4 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน และภาคประชาชน โดยใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของแต่ละภาคส่วน  ซึ่งมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง และแหล่งข่าวภาคประชาชน  
      นอกจากนี้การป้องกันการก่อเหตุ ในเขตเมืองเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมทุกครัวเรือน กำหนดให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  ร่วมกับกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจังหวัด และกองกำลังตำรวจจังหวัด สร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตเมืองเศรษฐกิจ 7 เมืองหลัก และพื้นที่เตรียมการก่อเหตุ  และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ทั้งนี้การรักษาความปลอดภัย เป้าหมายอ่อนแอ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนล่อแหลม และยังได้สร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้หลักศรัทธาทางศาสนาที่บริสุทธิ์และกฎของชุมชน โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางตามโครงการชุมชนศรัทธา “กัมปกตักวา”  พร้อมทั้งได้มีการจัดเวทีสัญจร  ขยายผลการขับเคลื่อนมัสยิดสู่ชุมชนศรัทธาอีกด้วย

ผลักดันปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 3 เมืองต้นแบบ

      ล่าสุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการชี้แจงสถานการณ์ความปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสถิติจากการติดตามมาเป็นเวลา 12 ปี ช่วงปีนี้ถือว่ามีการก่อเหตุลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะเป็นเมืองต้นแบบ ในเรื่องการพัฒนาในพื้นที่ อ.หนองจิก อ.เบตง อ.สุไหงโกลก จ.ปัตตานี ที่มีสถิติการก่อเหตุน้อยลง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่า เราจะพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้พร้อมกับการเริ่มต้นของเมืองต้นแบบ ที่จะดึงดูดให้ผู้ลงทุน มีความรู้สึกปลอดภัยในการตั้งโครงการต่าง ๆ และเป็นการขยายฐานเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 

      นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอว่า จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับด้านความมั่นคง ไม่ให้เกิดจุดอ่อนใดๆ เกิดขึ้นได้ จึงต้องวางแผนร่วมกัน บูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการการพัฒนาหลายๆ โครงการ ที่จะต้องมีการปรึกษาหารือฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนบริหารชายแดนใต้

เดินหน้าคู่ขนานพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในส่วนของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข พล.อ.ทวีปฯ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า การพูดคุยสันติสุข ขณะนี้จะถึงจุดที่เราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน สิ่งที่เราอยากให้ผู้เห็นต่างเห็นสอดคล้องกับเรา คือ เราต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายผู้เห็นต่างสามารถดูแลควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ ถ้าทำได้จริง ก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่งกับผู้ลงทุน โดยในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ทางคณะทำงานพูดคุย ซึ่งมีพลเอก อักษรา  เกิดผล เป็นหัวหน้าคณะ สามารถนำเสนอนโยบายสามเมืองนี้ เป็นต้นแบบความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นประเด็นหนึ่งในการพูดคุย
      ส่วนปัญหาในพื้นที่เกิดจากภัยแทรกซ้อนหรือขบวนการก่อความไม่สงบ พล.อ.ทวีป กล่าวว่า เป็นปัญหาทั้งเรื่องอุดมการณ์และภัยแทรกซ้อน ในเรื่องของยาเสพติด การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ก็มีส่วนที่จะมีผลกระทบในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งพล.อ.ประวิตร มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆ
      ด้วยความมุ่งมั่น ในการใช้มิติทางด้านเศรษฐกิจมาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากรัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่า สถานการณ์ในภาพรวม มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นด้วยตัวชี้วัดในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนเหตุร้ายรายวัน ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ ที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แหล่งข้อมูล
1. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
2. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
3. http://www.komchadluek.net

Comment