วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ภาพประทับใจ กับโครงการพระราชดำริ ของแม่หลวง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 05 ส.ค. 2559 06:06 น. | อ่าน 3814
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) แถลงจัดงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ล้วนเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะทรงอุปถัมภ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงเป็นแบบอย่าง ในการอนุรักษ์ความเป็นไทย กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมสำคัญ คือโครงการตามหาผู้เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ จำนวน 8 ภาพ โดยในจำนวน 8 ภาพนั้น มี 2 ภาพ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของ สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ  14 จังหวัดภาคใต้

      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2541 หรือเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการประกวดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2541 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ “สิริกาญจนทักษิณ” พระตำหนักทักษิณ-ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ทอดพระเนตร ปลากะพงขาวในกระชัง ตามพระราชดำริ

      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตร การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ตามพระราชดำริ ณ บ้านปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

เว็บไซด์รวมภาพประทับใจพระราชกรณียกิจของแม่หลวง

      ภาพประทับใจทั้ง 8 ภาพ โดยมี 2 ภาพ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี อย่างไรก็ตาม ภาพเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพพระราชกรณียกิจของแม่หลวงของเรา ยังมีภาพประทับใจอีกมากมาย ที่สามารถสัมผัสได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาของพระองค์ ที่ได้ทรงทุ่มเทให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสามารถเข้าไปชมได้ที่ เว็บไซด์ของสำนักราชเลขาธิการ (http://www.ohm.go.th/queen)
 

      ภาพเหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึง สิ่งที่แม่หลวงของเรา ได้ทรงทุ่มเทให้กับประชาชนของพระองค์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างความอยู่ดีมีสุข ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ทั้งในภาคต่างๆ ของประเทศ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง พล.อ.ณพล บุญทับ ข้าราชการบริพาร ที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงโครงการต่างๆ ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดำเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ ได้แก่ โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน และโครงการฟาร์มตัวอย่าง เป็นต้น
      จากที่กล่าวไปข้างต้น ภาพประทับใจเหล่านี้ มิใช่เป็นเพียงภาพสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของแม่หลวงของเราเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระองค์ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง ความโชคดีของพี่น้องประชาชน ที่ได้เกิดมาบนร่มมหาโพธิสมภาร ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลัก ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยด้วย

Comment