วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

คน 3 จังหวัดชายแดนใต้กับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

 02 ส.ค. 2559 01:40 น. | อ่าน 2831
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 จะเป็นวันที่คนไทยทุกคน ที่มีสิทธิในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงตัดสินชะตาของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งว่า จะเดินไปในทิศทางไหน....สำนักโพลต่างๆ ก็ออกมาสำรวจความคิดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ว่ามีความคิด มีทัศนคติอย่างไร เกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโพลต่างๆ เอาละเราลองมาดูว่า ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างไรกันบ้าง

      สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "คน 3 จังหวัดชายแดนใต้กับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2559 จากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ทั้ง 33 อำเภอจำนวน 1,320 ตัวอย่าง ผลสำรวจ 5 ข้อ ดังแสดงในแผนภาพ ต่อไปนี้

ประชาชนทราบหรือไม่ว่า วันที่ 7 สิงหาคมนี้ มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด

อันดับช่องทางที่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 7 สิงหาคมนี้ ประชาชนจะไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่


      จากผลการสำรวจ จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสนใจในการลงประชามติเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม  มีแนวโน้มสูงมากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไปร่วมลงประชามติกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง...พร้อมกันกับพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ ของประเทศ...
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http:// http://srdi.yru.ac.th/)

Comment