วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เล่าสู่กันฟัง...TIP Report…รายการจัดอันดับว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์

 02 ส.ค. 2559 01:24 น. | อ่าน 3031
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เป็นที่ทราบกันดีว่า ตัวแปรสำคัญประการที่ทำให้เกิดการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือ ปัญหาภัยแทรกซ้อน ซึ่งหนึ่งในหลายๆ ปัญหา ก็คือ ปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น หากสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้แล้ว ย่อมส่งผลดีเป็นอย่างยิ่ง ต่อการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวดีของประเทศไทย....จากเทียร์ 3 ไปสู่ เทียร์ 2
      ประเทศไทยได้เลื่อนชั้นในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) ของสหรัฐ หลังจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มต่ำสุด หรือเทียร์ 3 หรือประเทศที่ไม่มีความก้าวหน้า และความพยายามที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ มาติดต่อกัน 2 ปี โดยเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง การเลื่อนชั้นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความเอาจริงเอาจัง ในการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แต่การดำเนินงานนั้น ยังไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดอย่างครบถ้วน และย้ำว่าปัญหาค้ามนุษย์ในไทย ยังมีอยู่กว้างขวาง และรัฐบาลต้องแสดงความเป็นผู้นำในการดำเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยให้มีผลงานเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล ดังนั้น สหรัฐฯ ขอให้ไทยดำเนินงานให้ก้าวหน้าและต่อเนื่อง ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์ของไทย ซึ่งในรายงานฉบับนี้ ยังรวมคำแนะนำที่ตรงประเด็นการค้ามนุษย์ในไทย ที่สหรัฐฯ เชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลไทยดำเนินการได้ก้าวหน้าขึ้น ขอให้รัฐบาลไทยดำเนินการตามคำแนะนำอย่างเต็มที่

สถานการณ์การค้ามนุษย์ใน ปี 2558

Image credit: http://image.bangkokbiznews.com/kt/media/image

      ก่อนหน้านี้ ในปี 2558 รัฐบาลไทยรายงานว่า ช่วงปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มความพยายามสืบสวนคดีค้ามนุษย์ เพื่อธุรกิจทางเพศ และคดีที่ต้องสงสัยว่า มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงดำเนินคดีและพิพากษาโทษ นักค้ามนุษย์หลายร้อยคน อีกทั้งยังเริ่มสืบสวนคดีการค้าแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมการประมงหลายสิบคดี แต่การค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน ซึ่งรวมถึงพันธนาการหนี้ การบังคับใช้แรงงานอย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ยังเป็นปัญหาสำคัญในไทย เจ้าพนักงานรัฐ นายจ้าง เจ้าของกิจการ นายหน้าและสำนักงานจัดหางานที่สมรู้ร่วมคิดค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินกิจการต่อโดยไม่ต้องรับโทษ รัฐบาลไทยได้เริ่มดำเนินคดีที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา และบังกลาเทศที่ตกเป็นเหยื่อกระทำทารุณ
      นอกจากนี้ สหรัฐฯ ขอให้ไทยติดตามผลสอบสวน การดำเนินคดีและกระบวนการศาลยุติธรรม สำหรับคดีที่กำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิด รวมถึงคดีที่เจ้าพนักงานรัฐถูกกล่าวหาว่า สมรู้ร่วมคิดค้ามนุษย์ ขอให้รัฐบาลไทยใช้คดีที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา เป็นบรรทัดฐานในการสอบสวนคดีใหม่ ด้านการบังคับใช้แรงงาน พันธนาการหนี้และการค้ามนุษย์ เพื่อธุรกิจทางเพศ
      รายงานฉบับนี้ ยังเรียกร้องให้ไทย ดำเนินการต่อในการปรับปรุงกระบวนการระบุตัวบุคคล ผู้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การจัดลำดับความสำคัญของสิทธิ เสรีภาพและความปลอดภัยของเหยื่อการค้ามนุษย์ จนถึงการออกกฎระเบียบใหม่ ในการให้สถานภาพทางกฎหมาย และใบอนุญาตทำงาน แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงขอให้ไทยตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ ว่าด้วยการจัดหาแรงงานอย่างละเอียด พร้อมปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าวผ่านช่องทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อประโยชน์ของแรงงานอพยพ
 

Image credit: http://www.matichon.co.th/news-photo/matichon/2015/07/p0103290758p1.jpg

การดำเนินการในอนาคต
      นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวภายหลังกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ประกาศปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย จากอันดับ 3 มาเป็นอันดับ 2 ที่ยังต้องเฝ้าระวัง โดยยืนยัน ไทยจะเดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง และจะต้องอาศัยความร่วมมือ จากฝ่ายต่าง ๆ ให้การแก้ปัญหาสำเร็จไปได้ และเชื่อว่าการแก้ไขปัญหา จะปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนในปีต่อ ๆ ไป และจากการประกาศใช้กฎหมายต่าง ๆ และการใช้ ม.44 ของรัฐบาล ก็ได้สะท้อนถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าว
      ส่วนข้อสังเกตุ ที่ระบุแม้ไทยจะได้การปรับอันดับใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำว่า ยังเป็นส่วนที่ไทย จะต้องรับทราบ และจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะไม่สนต่อการจัดลำดับของสหรัฐ แต่เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาแรงงานให้หมดสิ้นไป พร้อมเชื่อว่า จากการประกาศผลดังกล่าวจะส่งผลดีต่อสถานการณ์การทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ของไทยด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานเช่นกัน และการปรับอันดับครั้งนี้ จะถือเป็นจุดก้าวเดินที่ดี ต่อไทย และสหรัฐอเมริกาต่อไป

ทุกปัญหาต้องแก้ไข ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอก

Image credit: http://www.posttoday.com/politic/440884

      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ออกแถลงการณ์รายงานการค้ามนุษย์ โดยประเทศไทยขยับขึ้นมาระดับเทียร์ 2 แม้ทางทูตสหรัฐ ระบุว่าการทำงานของไทย ยังไม่ถึงมาตรฐานขั้นต่ำว่า แล้วอันดับเราปรับมาอยู่เทียร์ 2 หรือเปล่า ซึ่งความเห็นของคนเพียงคนเดียว จะสนใจอะไร เราก็ต้องทำต่อ ตนบอกแล้วว่า ไม่ได้ทำเพื่อใคร หรือเขาต้องมาบังคับให้ทำ แต่เป็นหน้าที่ ที่ต้องทำอยู่แล้ว ในเรื่องที่มีปัญหา ทำไมจะต้องทำตามโน่นนี่ เราต้องเอาหลักการมาดูว่า มีความบกพร่องตรงไหน แล้วเราก็แก้ตรงนั้น ทำไมต้องให้ใครมาบังคับ ไม่บังคับเราก็ทำ นี่คือสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องทำแบบนี้ เอาปัญหามาคลี่หาวิธีแก้ บริหารจัดการงบประมาณให้ถูกต้อง จัดระบบให้เกิดการบูรณาการข้ามกระทรวงในกิจกรรมเดียวกันให้สอดคล้องเสร็จเป็นเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
      ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ช่วยกัน แต่เราก็หยุดเพียงเท่านั้นไม่ได้ เนื่องจากยังอยู่ในสถานะเฝ้าระวังอยู่ จึงต้องเร่งทำงานกันต่อไป เพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้นตามหลักสากล
      สิ่งที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาในอดีต และผลการดำเนินการในอนาคต ไม่มากก็น้อยย่อมมีนัยสำคัญต่อประสิทธิผล ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัญหาภัยแทรกซ้อนเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ของการเกิดขึ้นของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มา: http://headshot.tnews.co.th/contents/194278/

Comment