วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ครูหมวกแดง ทหารปันยิ้ม

 25 มิ.ย. 2562 20:30 น. | อ่าน 2720
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ควบคู่กับการสร้างความสงบสุข ความสามัคคี และ สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างภาวะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เสียงสะท้อนจากผู้รับสาร
      การดำเนินการดังกล่าวเป็นภารกิจของทหาร “หน่วยรบพิเศษ” หรือที่รู้จักกันในนาม “นักรบหมวกแดง” ในชื่อชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข มีฐานบัญชาการอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ เป็นหน่วยย่อยของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ที่ล่องใต้ลงมาทำงานมวลชนในดินแดนด้ามขวานหลายปีแล้ว โดยมีภารกิจสำคัญของชุดปฏิบัติการทักษิณสัมพันธ์ คือการจัดตั้งมวลชนของรัฐ สร้างความเข้าใจ แก้ไขข่าวที่ถูกบิดเบือน รวมทั้งรับผิดชอบเรื่องการข่าวในพื้นที่ด้วย
      ในอดีต หน่วยทักษิณสัมพันธ์ ใช้หลากหลายวิธีการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน โดยในภาพกว้างได้ใช้การ “โปรยใบปลิว” โดยใช้วิธีโปรยใบปลิวลงมาเป็นสายจากเฮลิคอปเตอร์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ แต่เสียงสะท้อนจากผู้รับสารที่ตอบกลับมาคือ เมื่อชาวบ้านได้อ่านใบปลิว ทั้งที่เป็นข้อความสองภาษา และ พยายามสร้างความเข้าใจต่อผู้อ่าน แต่อ่านแล้วกลับไม่รู้สึกอะไร ไม่น่าเชื่อถือ อ่านเสร็จก็ทิ้งไปกลายเป็นขยะ หรือ บางคนไม่สนใจเลย และ ให้ความคิดเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่เดินเข้าหาชุมชน พูดคุยโต้ตอบ ทำความเข้าใจจะเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือ และ สร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านได้ดีกว่า
จากนักรบหมวกแดง สู่ ครูหมวกแดงปันยิ้ม

สร้างสันติสุขด้วยปัญญา คุ้มครองประชาให้ปลอดภัย สร้างความเข้าใจสถานศึกษา นำพามวลชนสงบสุข”
      คือวิสัยทัศน์ใหม่ของชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ จากทหารรบพิเศษ ที่มีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ทหารได้ลบภาพความแปลกแยกแตกต่าง ลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ ประชาชนพื้นที่ ด้านหนึ่งใช้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเว็บไซต์ รักชาวใต้ดอทคอม และ โซเชียลมีเดียเฟซบุค ครูหมวกแดงปันยิ้ม อีกช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อความเข้าใจ คือ สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 102 และ ที่สำคัญที่สุดคือการเดินเข้าหาชุมชนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชน สร้างความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ
      จากนักรบหมวกแดงในอดีตได้ผันตัวเองมาเป็นครูช่วยสอนให้ความรู้ ฝึกระเบียบวินัย การเป็นผู้นำ เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักสามัคคี เติมเต็มแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของน้องๆ เยาวชนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการศึกษา พัฒนาตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต และ เป้าหมายที่สำคัญอีกประการ คือการที่เยาวชนไม่ว่าจากศาสนาใดได้มีโอกาสรู้จักเรียนรู้ซึ่งกัน และ กัน

      ท่ามกลางความขัดแย้งที่มีอยู่โดยรอบ การสร้างความสุข และ รอยยิ้มให้กับน้องๆ เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกชนชั้นทุกศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และ สื่อเสียงเพลง เสริมสร้างความเข้าในในสถานศึกษา และ หมู่บ้านรอบสถานศึกษา นำกิจกรรมความช่วยเหลือต่างๆ เข้าไปพัฒนาพื้นที่ จนเป็นที่เรียกขานว่า ครูหมวกแดงปันยิ้ม
มุ่งมั่นในทุกภารกิจ

      ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายภารกิจ สิ่งแรกที่ทีมงานครูหมวกแดงต้องทำ คือ การศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์พิเศษ กลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่าง ทั้งเพศ วัย และ ความเชื่อทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ก่อนจะนำข้อมูลมาวางแผนการปฏิบัติในจัดกิจกรรม ควรใช้สื่อประเภทใดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของตามที่จะเติมเต็มความต้องการของเยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่ รูปแบบกิจกรรมมีทั้งรูปแบบค่ายเยาวชน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และ การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ

      นอกจากการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยจัดให้เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่แล้ว หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ยังได้จัดกิจกรรมในลักษณะฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชน เช่น โครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้การเป็นผู้ประกาศ และ นักประชาสัมพันธ์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ในงานสื่อสารมวลชน, โครงจิตอาสาเพื่อความมั่นคง และ โครงการล่าสุด คือ ค่ายเยาวชนชายแดนใต้เท่าทันสื่อ และ เฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) ให้ความรู้เรื่องการเท่าทันสื่อ อันตราย และ แยกแยะข่าวปลอม (Fake News) และ ลักษณะของถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)

      ทุกภารกิจของครูหมวกแดงปันยิ้ม สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่า ภารกิจจะสำเร็จหรือไม่สังเกตุจากปฏิกิริยาการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะ และ ทุกครั้งที่ทีมงานชุดนี้ลงพื้นที่ แน่นอนว่าพื้นที่นั้นจะอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะ สิ่งที่ทำให้ครูหมวกแดงเป็นเสมือนไอดอลของน้อง ๆ ไปแล้ว มาจากการที่ทีมงานครูหมวกแดงได้มุ่งมั่นลงมือทำเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างรอยยิ้ม และ เสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ และ พี่น้องประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งจากใจถึงใจ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความเข้าใจ และ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Comment